• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výzkum a vývoj

Vědecko-výzkumná činnost na VUT se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum, financovaný ze státního rozpočtu. Dále je orientována na výzkum aplikovaný a experimentální a podporovaný zadavateli, jako jsou Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, grantové agentury odborných ministerstev, zahraniční agentury a vědecko-výzkumné programy.

Významná část aplikovaného výzkumu je iniciována přímo průmyslovými domácími i zahraničními firmami (Škoda Auto, IBM, ABB, ČEZ, Siemens, Zetor, ŽĎAS, Honeywell, atd.).

Novinky VaV

více ...

Centrum transferu technologií

Posláním Centra transferu technologií je napomáhat komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT, podporovat tím rozvoj školy a přispívat ke zvýšení inovačního potenciálu regionu a jeho hospodářskému rozvoji.

Profesorská a habilitační řízení

Inkubátor VUT

Technologický inkubátor VUT existuje od září 2003 a poskytuje chráněné prostředí pro inovativní firmy. Začínajícím podnikatelům je nabídnuta možnost využít prostory za zvýhodněné nájemné, kancelářské služby, poradenství ohledně financování, ochrany duševního vlastnictví, zpracování podnikatelského plánu apod. Firma, která o vstup do Technologického inkubátoru VUT zažádá musí splňovat několik předpokladů. Její podnikatelský záměr musí mít inovační potenciál (novou technologii, patent, know-how...) využitelný v komerční sféře.

Více informací naleznete na stránkách správce, kterým je Jihomoravské inovační centrum.

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje. JIC zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje na regionální a národní úrovni.