• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Celoživotní vzdělávání

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (ICV)

Posláním Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, poskytovat související poradenské, informační a organizační služby a vlastní vzdělávací a poradenskou činností vhodně doplňovat vzdělávání a poradenství fakult VUT.

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně tvoří sekce:

  • Vzdělávání
  • Poradenství k vzdělávacím programům
  • Poradenství pro studenty
  • Univerzita třetího věku
  • Humanizace výuky
  • Organizační podpora

Více informací na stránkách Institutu pro celoživotní vzdělávání.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)

Univerzita třetího věku je vzdělávací aktivita prováděná na vysokoškolské úrovni (přednášky, semináře, cvičení), a určená zejména pro seniory.

Cílem této formy vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (získané vědomosti - případně tituly - většinou neslouží k výkonu povolání), ale zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi.

Rozsah i typ výuky je v různých zemích a na různých univerzitách velmi rozmanitý. Od jednotlivých přednášek až po kompletní vysokoškolské studium, absolvované paralelně s řádnými studenty. V ČR jsou nejvíce rozšířeny tematicky zaměřené cykly přednášek s frekvencí jedné lekce týdně.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vzdělávání zaměstnanců VUT v Brně je zajištěno prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání. V rámci interního vzdělávání probíhají kurzy anglického a německého jazyka na různých znalostních úrovních – od začátečníků až po konverzaci s rodilým mluvčím.

Vedle jazykových kurzů jsou zaměstnancům VUT v Brně nabízeny i specializované kurzy, zaměřené na rozšíření jejich osobních i pracovních kompetencí. Nabídka kurzů se mění na základě aktuálních požadavků.

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol