• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Zájemce o studium

Jaké výhody má studium na VUT v Brně?

 • Jsme nejstarší technickou univerzitou na Moravě a z hlediska počtu studentů největší v České republice. Naše tradice sahá až k roku 1899.
 • Máme 8 fakult a 3 vysokoškolské ústavy.
 • Studuje u nás 22 tisíc studentů.
 • Naši absolventi jsou žádaní na trhu práce a obecně nemají problém s uplatněním.
 • Spousta našich oborů je propojená s praxí a již během studií tak mohou studenti navázat kontakt s budoucím zaměstnavatelem.
 • Všichni studenti mají možnost strávit semestr či více v zahraničí.
 • Máme největší ubytovací kapacity pro studenty v Brně.
 • A taky fantastické zázemí pro všechny fanoušky sportu.
 • Dlouhodobě se umísťujeme v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities.

Proč si naši studenti vybrali právě nás?

Jsme zvědaví, a proto jsme se našich studentů zeptali, jaké faktory zejména zvažovali, když si podávali přihlášku na VUT. A které to byly?

 • Záruka perspektivní kariéry
 • Zájem o konkrétní vědní obor/oblast
 • Šíře nabídky studijních oborů
 • Prestiž školy
 • Vybavení budov a učeben
 • Spolupráce školy s firmami
 • Brno a jeho možnosti

Na VUT v Brně je možno studovat ve všech třech standardních typech studijních programů – bakalářských, navazujících magisterských a doktorských, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě. Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky technických, přírodovědných, ekonomických i uměleckých oborů.

Absolventům jsou uděleny tyto tituly:

Absolventi bakalářského studia (délka studia 3 až 4 roky) – Bc., BcA. (Fakulta výtvarných umění)
Absolventi navazujícího magisterského studia (délka studia 1,5 až 2 roky) – Ing., Ing. arch. (Fakulta architektury, Fakulta stavební), MgA. (Fakulta výtvarných umění)
Absolventi doktorského studia (délka studia 3 až 4 roky) – Ph.D.

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol