• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studium bez bariér

Poradenské služby pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami

Na VUT v Brně působí Poradenské centrum Alfons, které poskytuje poradenství a služby pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Konkrétně nabízí podporu osobám se zdravotním postižením, s duševním onemocněním, s chronickým somatickým onemocněním, se specifickými poruchami učení, s poruchami autistického spektra a narušenou komunikační schopností.Postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně upravuje Směrnice č. 11/2017.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT v Brně o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (o adaptaci průběhu přijímací zkoušky) a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb.

Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum Alfons.

Studium

Pro zpřístupnění studia studentům se specifickými potřebami zajišťuje Poradenské centrum řadu služeb jako je tlumočení (artikulační, do ČZJ), přepis, osobní a studijní asistence, adaptace studijní literatury (digitalizace), průvodcovské služby, zápůjčky kompenzačních pomůcek, režijní opatření (organizace individuálních studijních plánů, rozvrhů, individuální výuky) a řadu dalších služeb.

Kontakt

Poradenské centrum Alfons
Kolejní 2, 612 00 Brno – Královo pole
http://alfons.vutbr.cz/ 
tel. 541 142 929

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol