• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

O univerzitě

UNIVERZITA S TRADICÍ

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. 

WORLD UNIVERSITY RANKING

VUT v Brně se dlouhodobě umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit, který každoročně sestavuje společnost QS Quacquarelli Symonds Limited. VUT se řadí ke 2,3 % nejlepších světových univerzit.

ECTS LABEL A DS LABEL

Vysoké učení technické v Brně bylo jednou ze dvou českých univerzit, které jako první v republice obdržely prestižní certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label na období 2009-2013. Po uplynutí tohoto období byla platnost certifikátů prodloužena na 2013-2016.

Certifikát ECTS Label Je oceněním za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských a magisterských programech v návaznosti na realizaci cílů Boloňského procesu.

Certifikát DS Label získalo VUT v Brně jako ocenění  za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem absolventům.

Certifikáty osvědčují, že VUT v Brně splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívají k rozšíření mobility a tím i internacionalizaci univerzity.

Struktura VUT v Brně

VUT v Brně má v současné době 22 tisíc studentů, 8 fakult a 3 vysokoškolské ústavy.

Prezentace a výzkumy VUT

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube