• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor zahraničních vztahů

Odbor zahraničních vztahů zabezpečuje úkoly VUT a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro zahraniční vztahy zejména v následujících oblastech:

 • naplňování strategie VUT v oblasti zahraničních vztahů
  • v oblasti univerzitní spolupráce s partnery v zahraničí v rámci
   • bilaterálních dohod,
   • univerzitních sítí,
  • v oblasti mezinárodní spolupráce využívání
   • kulturních dohod,
   • mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,
   • mezinárodních vládních a nevládních organizací,
 • spolupráci se zahraničními univerzitami a institucemi, napojování VUT na zahraniční partnery,
 • přípravu a projednávání dokumentů, dohod a smluv v rámci zahraničních vztahů VUT (ve spolupráci s Právním odborem), sledování a kontrolu jejich naplňování, zajišťování jejich aktualizovaného přehledu,
 • přípravu a zabezpečování zahraničních návštěv na úrovni rektora (ve spolupráci se sekretariátem rektora),
 • přípravu a realizaci účasti VUT na zahraničních vzdělávacích veletrzích,
 • spolupráci s fakultami VUT, vysokoškolskými ústavy VUT a dalšími součástmi VUT při vytváření organizačních podmínek pro vysílání studentů a zaměstnanců VUT a přijímání studentů a zaměstnanců z jiných vysokých škol,
 • zabezpečování informací pro mobilitu a podporu zájmu vedoucí k rozvoji mobility,
 • program LLP (Erasmus) na VUT a jeho koordinaci ve vztahu k Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy,
 • spolupráci při efektivním a operativním využívání dalších programů mobility,
 • spolupráci s fakultami VUT, vysokoškolskými ústavy VUT a dalšími součástmi VUT na internacionalizaci studia.
 • spolupráci s dalšími součástmi VUT a fakultami VUT, vysokoškolskými ústavy VUT. 

international@vutbr.cz

  vedoucí

  zaměstnanec

  zaměstnanec mimoevidenční

  Rektorát VUT v Brně

  Kontakt

  REKTORÁT
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

  Antonínská 548/1, Brno 601 90
  telefon: viz nejčastější čísla
  e-mail: vut@vutbr.cz
  www.vutbr.cz