• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Časopis Události

Aktuální číslo: 01-2017/2018 (pdf)
Archiv starších čísel
Ceník inzerce

Časopis Události je čtvrtletníkem Vysokého učení technického v Brně, který vydává nakladatelství Vutium ve spolupráci s Odborem marketingu a vnějších vztahů. Magazín nabízí rozhovory se zajímavými osobnostmi z brněnské techniky, články o dění na jednotlivých fakultách a součástech VUT a další zajímavé informace z oblasti vědy a techniky. Čtvrtletník vychází v nákladu 900 kusů a je distribuován na fakultách, kolejích a menzách VUT v Brně. Část výtisků je zasílána do firem a institucí státní správy.

Šéfredaktorka Mgr. Radana Kolčavová
Příprava vydání PhDr. Jana Novotná
Redakční rada

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
PhDr. Karel Blažek
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Ing. Renata Herrmannová
Mgr. Radana Kolčavová
Ing. Pavel Maxera
doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Grafický návrh Vojtěch Lunga, Jan Janák
Inzerce Ing. Renata Herrmannová
Adresa redakce VUT v Brně, Antonínská 1, 601 90 Brno

Chcete číst Události dřív než ostatní? Nechte si je posílat elektronicky

Zadejte Váš email Odebírat