• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fakultní koordinátoři mobilit

Vyberte součást VUT:

FA / FAST / FAVU / FEKT / FCH / FIT / FP / FSI / ÚSI / STI

Fakulta architektury

Mgr. Dita Havlová
tel: +420 541 146 621
e-mail: havlovad@fa.vutbr.cz

Místnost č. A107

Kontaktní hodiny:
pondělí, středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek: 9:00 - 11:30

Fakulta stavební

Bc. Ludmila Zelinková
tel: +420 541 147 130
e-mail: zelinkova.l@fce.vutbr.cz

Místnost č. A219

Bc. Anna Pospíšilová
tel.: +420 541 147 133
e-mail: pospisilova.a@fce.vutbr.cz

Místnost č. A219

Kontaktní hodiny:
pondělí: 13:00 - 15:00
středa, pátek: 9:00 - 12:00

Individuálně po dohodě e-mailem

Fakulta výtvarných umění

Mgr. Klára Ergensová, DiS.
tel: +420 541 146 804
e-mail: ergensova@ffa.vutbr.cz

Místnost č. 321, budova U2

Kontaktní hodiny:
pondělí, středa: 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek: 10:00 - 12:00

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

JUDr. Jarmila Pončová
tel: +420 541 146 328
e-mail: poncova@feec.vutbr.cz

Místnost č. N2.66

Kontaktní hodiny:
pondělí: 9:00 - 11:00
úterý, čtvrtek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00

Fakulta chemická

Mgr. Alena Sýkorová
tel: +420 541 149 346
e-mail: sykorova@fch.vutbr.cz

Ing. Hana Alexová
tel: +420 541 149 359
e-mail: alexova@fch.vutbr.cz

international@fch.vutbr.cz

Místnost č. 2117

Kontaktní hodiny (včetně prázdnin):
pondělí, úterý, pátek: 9:00 - 11:00
středa: 13:00 - 14:30

Fakulta informačních technologií

Ing. Michaela Studená
tel: +420 541 141 265
e-mail: studena@fit.vutbr.cz

Místnost č. F120

Kontaktní hodiny:
pondělí: 8:00 - 11:00
středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Individuálně po dohodě e-mailem

Fakulta podnikatelská

Mgr. Eliška Horová
tel: +420 541 142 508
email: horova@vutbr.cz

Místnost č. P371

Kontaktní hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek: 8:30 - 11:00
úterý, pátek: po dohodě

Fakulta strojního inženýrství

Bc. Alena Cupáková
tel: +420 541 142 134
email: cupakova@fme.vutbr.cz

Místnost č. A4/206

Kontaktní hodiny:
pondělí, středa: 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
úterý, pátek:  8:00 – 11:00

Ústav soudního inženýrství

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.
tel.: +420 541 148 931
email: eva.kosinova@usi.vutbr.cz

Místnost PUR118/ 3.10

Kontaktní hodiny:pondělí: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
úterý, středa, čtvrtek: 8:00 - 11:00

STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Ing. Jan Ostřížek, Ph.D.tel: +420 541 146 203
e-mail: ostrizek@ceitec.vutbr.cz

Ing. Renáta Hritzová
tel: +420 541 146 131
e-mail: renata.hritzova@ceitec.vutbr.cz

Místnost N6.31

Kontaktní hodiny:
individuálně dle dohody