• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studentské aktivity

Studentské organizace

Studentské komory AS

Studentská komora zastupuje studenty všech fakult Vysokého učení technického v Brně. Je součástí Akademického senátu VUT v Brně, který je na základě zákona o vysokých školách nejvyšším samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Členové studentských komor jsou právoplatnými zástupci vysokoškolských studentů, studenti mohou prostřednictvím členů SK AS jednat s vedením fakulty případně univerzity.

Studentské unie a spolky

Posláním studentské unie a spolku je obecně hájit zájmy vysokoškolských studentů, napomáhat jim při jednání s vedením fakulty a školy, se studentskými i jinými organizacemi, jednotlivci a státními orgány, usilovat o rozvoj fakulty a vysokého školství obecně.

Ostatní studentské organizace

Studentské aktivity

Zůstaňte v kontaktu
VUT na Facebooku Najdete nás na Facebooku