• Noc vědců 2016
  • Nejsem idol
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta architektury (FA)

Fakulta zatím nezveřejnila informace o studijních programech pro vybraný akademický rok.


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Angličtina v elektrotechnice a informatice prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Angličtina v elektrotechnice a informatice
 
Audio inženýrství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Audio inženýrství
 
Biomedicínská technika a bioinformatika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Biomedicínská technika a bioinformatika
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Automation and Measurement
  Obor: Electronics and Communication
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Automatizační a měřicí technika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Informační bezpečnost prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Informační bezpečnost
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Automatizační a měřicí technika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Informační bezpečnost kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Informační bezpečnost
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Audio inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Audio inženýrství
 
Audioengineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Audioengineering
 
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Biomedical and Ecological Engineering
  Obor: Communications and Informatics
  Obor: Microelectronics
  Obor: Power Electrical Engineering
  Obor: Electronics and Communication
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Electrical Manufacturing and Materials Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Mikroelektronika
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Elektroenergetika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
  Obor: Telekomunikační a informační technika
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
  Obor: Mikroelektronika
  Obor: Telekomunikační a informační technika
  Obor: Elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Biomedicínské technologie a bioinformatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika
 
Electrical Engineering and Communication prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Elektrotechnika a komunikační technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Teoretická elektrotechnika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika
  Obor: Matematika v elektroinženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Biomedicínské technologie a bioinformatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika
 
Electrical Engineering and Communication kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Electronics and Communications
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Mathematics in Electrical Engineering
  Obor: Physical Electronics and Nanotechnology
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Cybernetics, Control and Measurements
  Obor: Biomedical Electronics and Biocybernetics
  Obor: Theoretical Electrical Engineering
 
Elektrotechnika a komunikační technologie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika
  Obor: Matematika v elektroinženýrství
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Teoretická elektrotechnika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 

Fakulta chemická (FCH)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Chemie a chemické technologie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Spotřební chemie
  Obor: Chemie pro medicínské aplikace
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Potravinářská chemie
  Obor: Biotechnologie
 
Chemie a chemické technologie kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Spotřební chemie
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemie a technologie potravin kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Potravinářská chemie
  Obor: Biotechnologie
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 
Chemie pro medicínské aplikace prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie pro medicínské aplikace
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Spotřební chemie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Spotřební chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Spotřební chemie kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Spotřební chemie
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Fyzikální chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 
Fyzikální chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemistry and Technology of Foodstuffs kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Food Science
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Informační technologie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Informační technologie
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Informační technologie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Management a informační technologie
  Obor: Matematické metody v informačních technologiích
  Obor: Bezpečnost informačních technologií
  Obor: Bioinformatika a biocomputing
  Obor: Inteligentní systémy
  Obor: Počítačové sítě a komunikace
  Obor: Počítačové a vestavěné systémy
  Obor: Počítačová grafika a multimédia
  Obor: Informační systémy
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výpočetní technika a informatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 
Výpočetní technika a informatika kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Výpočetní technika a informatika
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Ekonomika a management prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Ekonomika a procesní management
  Obor: Ekonomika podniku
  Obor: Účetnictví a daně
 
Kvantitativní metody v ekonomice prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Matematické metody v ekonomice
 
Systémové inženýrství a informatika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Manažerská informatika
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Economics and Management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: European Business and Finance
 
Ekonomika a management prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Podnikové finance a obchod
  Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
 
Systémové inženýrství a informatika prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Informační management
 
Ekonomika a management kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Podnikové finance a obchod
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Ekonomika a management prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku - dob.
  Obor: Podnikové finance - dob.
  Obor: Podnikové finance
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
 
Ekonomika a management kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Řízení a ekonomika podniku
  Obor: Podnikové finance
 

Fakulta stavební (FAST)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura pozemních staveb prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura pozemních staveb
 
Architektura pozemních staveb prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura pozemních staveb
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Civil Engineering Management (N)
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: General studies
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: General studies
  Obor: Civil Engineering Management (N)
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
 
Městské inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Městské inženýrství
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Pozemní stavby
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Geodézie a kartografie kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Bc.
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Bc.
  Obor: všeobecný
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a rozvoj sídel prezenční 2 roky Ing. arch.
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Prostorové plánování)
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Architektura)
  Obor: Architektura a rozvoj sídel (Management architektury)
 
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Building Constructions (Construction Process Technology and Management)
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Civil Engineering Management (N)
 
Civil Engineering prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Construction Technology
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Constructions)
  Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
  Obor: Water Management and Water Structures
  Obor: Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures)
  Obor: Building Constructions (Building Constructions Design)
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions (Building Services)
  Obor: Civil Engineering Management (N)
 
Geodézie a kartografie prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Geodézie a kartografie (Inženýrská geodézie)
  Obor: Geodézie a kartografie (Katastr nemovitostí a kartografická informatika)
  Obor: Geodézie a kartografie (N)
  Obor: Geodézie a kartografie (N) (Inženýrská geodézie)
  Obor: Geodézie a kartografie (N) (Katastr nemovitostí a kartografická informatika)
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Pozemní stavby (Technologie a řízení staveb)
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Management stavebnictví (N)
 
Stavební inženýrství prezenční 1.5 roků Ing.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
 
Stavební inženýrství kombinované 1.5 roků Ing.
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Pozemní stavby (Technologie a řízení staveb)
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
 
Stavební inženýrství kombinované 1.5 roků Ing.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
  Obor: Management stavebnictví (N)
  Obor: Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
  Obor: Realizace staveb
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce)
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
  Obor: Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Civil Engineering prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie prezenční 3 roky Ph.D.
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Civil Engineering kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Building Constructions
  Obor: Physical and Building Materials Engineering
  Obor: Structures and Traffic Construction
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie kombinované 3 roky Ph.D.
  Obor: Geodézie a kartografie
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Materiálové inženýrství
  Obor: Mechatronika
  Obor: Matematické inženýrství
  Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  Obor: Průmyslový design ve strojírenství
 
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Základy strojního inženýrství
 
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Energetika, procesy a životní prostředí
  Obor: Výrobní technika
  Obor: Základy strojního inženýrství
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Profesionální pilot
  Obor: Stavba strojů a zařízení
  Obor: Strojírenská technologie
 
Strojírenství kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Stavba strojů a zařízení
  Obor: Strojírenská technologie
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Inženýrská mechanika a biomechanika
  Obor: Mechatronika
  Obor: Průmyslový design ve strojírenství
  Obor: Materiálové inženýrství
  Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  Obor: Přesná mechanika a optika
  Obor: Matematické inženýrství
 
Industrial Engineering prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Industrial Engineering
 
Strojní inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
  Obor: Letecký provoz
  Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  Obor: Technika prostředí
  Obor: Energetické inženýrství
  Obor: Slévárenská technologie
  Obor: Fluidní inženýrství
  Obor: Procesní inženýrství
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Výroba automobilových světel a technických svítidel
  Obor: Stavba letadel
  Obor: Konstrukční inženýrství
  Obor: Automobilní a dopravní inženýrství
  Obor: Strojírenská technologie
 
Výrobní systémy prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Výrobní systémy
 
Strojní inženýrství kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  Obor: Strojírenská technologie
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikace přírodních věd prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Fyzikální a materiálové inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
 
Stroje a zařízení prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
 
Strojírenská technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Strojírenská technologie
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikace přírodních věd kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Aplikovaná matematika
 
Aplikované vědy v inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Inženýrská mechanika
 
Fyzikální a materiálové inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
  Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)
 
Stroje a zařízení kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
  Obor: Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
 
Strojírenská technologie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Strojírenská technologie
 

Fakulta výtvarných umění (FAVU)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 4 roky BcA.
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně)
 

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 2 roky MgA.
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně)
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 3 roky Ph.D.
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
  Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
 
Výtvarná umění kombinované 3 roky Ph.D.
  Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
  Obor: Výtvarná umění a umělecký provoz
 

Středoevropský technologický institut VUT (STI)

Fakulta zatím nezveřejnila informace o studijních programech pro vybraný akademický rok.


Ústav soudního inženýrství (ÚSI)

Magisterské navazující studium

Program Forma Délka Titul
Rizikové inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik stavebních konstrukcí (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik strojních zařízení (bez zaměření)
  Obor: Řízení rizik elektrotechnických zařízení (bez zaměření)
 
Soudní inženýrství prezenční 2 roky Ing.
  Obor: Expertní inženýrství v dopravě
  Obor: Realitní inženýrství
 

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Soudní inženýrství prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
  Obor: Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)
  Obor: Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)
  Obor: Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
 
Soudní inženýrství kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
  Obor: Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
  Obor: Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)
  Obor: Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)