• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů


Publikováno: 19.04.2017 16:45

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/studium/akreditace/f59069/d140004