Detail oboru

General studies

FASTZkratka: VSAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.

Klíčové výsledky učení

Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BV001Ekonomiecs3zimníPovinnýzá,zkano
BB001Fyzika cs5zimníPovinnýzá,zkano
BF001Geologie cs5zimníPovinnýzá,zkano
BU001Informatikacs3zimníPovinnýano
BA001Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BH001Pozemní stavitelství 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA008Konstruktivní geometriecs5letníPovinnýzá,zkano
BA002Matematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BC001Stavební chemiecs5letníPovinnýzá,zkano
BI001Stavební látkycs5letníPovinnýzá,zkano
BV002Základy podnikové ekonomikycs5letníPovinnýzá,zkano
BD001Základy stavební mechaniky cs5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BE001Geodéziecs, en3zimníPovinnýzá,zkano
BO001Konstrukce a dopravní stavby cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BA003Matematika 3cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BD002Pružnost a pevnost cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BS001Vodohospodářské stavbycs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BI002Zkušebnictví a technologiecs, en5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BF002Mechanika zemincs, en5letníPovinnýzá,zkano
BL001Prvky betonových konstrukcícs, en5letníPovinnýzá,zkano
BO002Prvky kovových konstrukcícs, en5letníPovinnýzá,zkano
BD003Statika 1cs, en4letníPovinnýzá,zkano
BE002Výuka v terénu z geodéziecs, en2letníPovinnýano
BR051Hydraulika a hydrologie (K),(V)cs, en4letníPovinně volitelnýzá,zk5408ano
BH058Pozemní stavitelství 2 (E)cs4letníPovinně volitelnýzá,zk5408ano
BH052Pozemní stavitelství 2 (S)cs, en4letníPovinně volitelnýzá,zk5408ano
BJ053Těžba a úpravnictví surovin (M)cs4letníPovinně volitelnýzá,zk5408ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4letníPovinně volitelnýzá,zk5409ano
BC051Chemie a technologie vody (V)cs4letníPovinně volitelnýzá,zk5409ano
BJ051Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M)cs4letníPovinně volitelnýzá,zk5409ano
BV051Pracovní inženýrství (E)cs4letníPovinně volitelnýzá,zk5409ano
BH059Tepelná technika budov (S)cs, en4letníPovinně volitelnýzá,zk5409ano
BR056Hydroinformatika 1 (V)cs3letníPovinně volitelnýkl5410ano
BJ057Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)cs3letníPovinně volitelnýkl5410ano
BH051Počítačová grafika (S)cs, en3letníPovinně volitelnýkl5410ano
BU051Systémy CAD (K)cs3letníPovinně volitelnýkl5410ano
BW051Technologie stavebních prací 1 (E)cs3letníPovinně volitelnýkl5410ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5408 0 BR051, BH058, BH052, BJ053
5409 0 BI052, BC051, BJ051, BV051, BH059
5410 0 BR056, BJ057, BH051, BU051, BW051