Detail předmětu

Výuka v terénu z geodézie

FAST-BE002Ak. rok: 2018/2019

Shromáždění dostupných geodetických podkladů (map, informací o vlastnických vztazích, dat z geografických informačních systémů atd.) pro zadanou reálnou lokalitu jako příprava projektování stavby. Zohlednění geodetických podkladů při projekční činnosti. Základní měřické postupy získání dat. Zpracování naměřených dat, vytvoření finální dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Seznámení s přípravnými geodetickými pracemi pro projektování staveb. Získání praktických znalostí základních úloh stavební geodézie.

Prerekvizity

Základy geodézie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání a akceptování elaborátu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Praktické cvičení v terény z geodézie a mapování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace.
2. Shromáždění dostupných geodetických podkladů pro zadanou reálnou lokalitu.
3. Základní měřické postupy získání polohopisných a výškopisných dat.
4. Číselné a grafické zpracování naměřených dat.
5. Vytvoření finální dokumentace.

eLearning