Detail předmětu

Systémy CAD (K)

FAST-BU051Ak. rok: 2018/2019

Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotr).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.
3D modelování a základy vizualizace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Praktické zvládnutí CAD systému pro tvorbu kvalitní 2D výkresové dokumentace se zaměřením na potřeby oboru Konstrukce a dopravní stavby. Při tvorbě 2D dokumentace se předmět zaměřuje na efektivní práci v různých měřítkách a na zpracování dokumentace pro různé velikosti reálných objektů. Základy prostorového modelování. Průřez jednoduchými vizualizačními a animačními technikami. Modelování liniových staveb.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky, základy kreslení v rovině v některém CAD systému.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní práce a účast ve cvičeních (max. 2 absence). Průběžné odevzdávání stěžejních výkresů a modelů rozšiřujících práci ve cvičeních. Zápočtový test pokrývající tématiku předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

přednášky (6 krát 2 hodiny)
1. Úvod do předmětu, teoretické základy CAD systémů.
2. Ovládání a přizpůsobení prostředí AutoCADu.
3. Souřadné systémy, hladiny a vlastnosti, usnadění kreslení, šablony.
4. Vlastní čáry a šrafy.
5. Poznámkové objekty, tisk z modelu a rozvržení.
6. Parametrické výkresy, spolupráce mezi výkresy, bloky, externí reference, spolupráce s jinými programy.
7. Základy 3D modelování a vizualizace, ukázky modelování v různých CAD programech.

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace, tvorba prostorových modelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

přednášky (6 krát 2 hodiny)
1. Úvod do předmětu, teoretické základy CAD systémů.
2. Ovládání a přizpůsobení prostředí AutoCADu.
3. Souřadné systémy, hladiny a vlastnosti, usnadění kreslení, šablony.
4. Vlastní čáry a šrafy.
5. Poznámkové objekty, tisk z modelu a rozvržení.
6. Parametrické výkresy, spolupráce mezi výkresy, bloky, externí reference, spolupráce s jinými programy.
7. Základy 3D modelování a vizualizace, ukázky modelování v různých CAD programech.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy CAD systémů, úvod do rovinného kreslení.
2. Kreslící příkazy.
3. Hladiny, vlastnosti objektů, základní editační příkazy.
4. Další editační příkazy, souhrnný výkres.
5. Popisové objekty – texty, kóty, multiodkazy.
6. Tisk z modelu a rozvržení.
7. Modelování 1 – Úvod do 3D modelování, základní geometrická tělesa.
8. Modelování 2 – Modelování z profilových křivek.
9. Modelování 3 – opakování známých postupů, další možnosti úprav.
10. Vizualizace 1 – Materiály.
11. Vizualizace 2 – Perspektiva, kamery, animace.
12. Vizualizace 3 – Světla, rendrování.
13. Zápočtový test.
Podle zájmu posluchačů se v některých cvičeních (cca 5 %) učí celý semestr 3D modelování a vizualizace.

eLearning