Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-BH001Ak. rok: 2018/2019

Studenti se v rámci přednášek seznámí s terminologií a získají prvotní přehled o stavebních konstrukcí a jejich částech.
Tento kurz je předpokladem pro úspěšné pokračování tematicky souvisejících předmětů Pozemní stavitelství ve druhém a třetím ročníku bakalářského studijního programu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s názvoslovím a se základními konstrukcemi a konstrukčními zásadami při navrhování pozemních staveb. Získání celkového přehledu o stavebních konstrukcích pro další studium pozemního stavitelství. Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, základové konstrukcí a spodní stavba budovy, střechy.

Prerekvizity

V předmětu student získává základní znalosti a celkový přehled o pozemním stavitelství. Předpokládá se, že student nemá v tomto směru žádné znalosti.

Korekvizity

V 1.semestru není žádná nabídka vhodných předmětů.

Doporučené volitelné složky programu

Základy deskriptivní geometrie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je závislá na absolvování přednášek a na samostudiu. V rámci cvičení si student ověří svoje schopnosti získané studiem podle přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie, teoretické znalosti odpovídající rozsahu přednášek a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování stavební části odpovídající náplni cvičení. Součástí podmínek pro udělení zápočtu je také docházka a závěrečná zápočtová písemka.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Typy stavebních konstrukcí (bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce budov a jejich vnitřního prostředí, - základní typologická pravidla.
2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby. Modulová koordinace.
3. Základní požadavky na stavby - hygienické, protipožární ochrana staveb, tepelná ochrana budov, akustika
4. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry. Výkopy.
6. Svislé nosné konstrukce
7. Nenosné svislé konstrukce, překlady
8. Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby
9. Ztužující věnce. Komíny
10. Schodiště, rampy, žebříky.
11. Ploché střechy
12. Šikmé střechy
13. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.

Cíl

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy stavebních konstrukcí (bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce budov a jejich vnitřního prostředí, - základní typologická pravidla.
2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby. Modulová koordinace.
3. Základní požadavky na stavby - hygienické, protipožární ochrana staveb, tepelná ochrana budov, akustika
4. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry. Výkopy.
6. Svislé nosné konstrukce
7. Nenosné svislé konstrukce, překlady
8. Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby
9. Ztužující věnce. Komíny
10. Schodiště, rampy, žebříky.
11. Ploché střechy
12. Šikmé střechy
13. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, modulová koordinace
2. Zásady zakreslování stavebních konstrukcí
3. Norma ČSN 01 342 - povrchové úpravy, značení hmot, komíny
4. Zakreslování výplní otvorů
5. Základy typologie, zařizovací předměty
6. Půdorys 1NP, M 1:50
7. Výkres stropní konstrukce
8. Konzultace
9. Návrh schodiště - výpočet, zakreslení schodiště
10. Svislý řez objektem
11. Výkres krovu
12. Kompletace výkresů, konzultace
13. Odevzdání a zápočet

eLearning