Detail předmětu

Základy podnikové ekonomiky

FAST-BV002Ak. rok: 2018/2019

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získávat informace o finančních zdrojích pro stavební investice.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Korekvizity

Znalosti stavebně technického charakteru k procesu výstavby. Znalosti k projektové činnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min.50 bodů. Hodnocení je částečně doplněno ústním zkouškou. Hodnocení dovedností je ve cvičeních a to docházkou a pomocí písemného testu s příklady výpočtů ekonomických ukazatelů a oceňování.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.-3. Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba, plánování a kontrola, investiční činost v podniku
4.-5. Podnikové finance ekonomické informace, daně
6.-8. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
9.-11. Stavební zakázky a ceny, rozpočty
12. Odbyt, prodej, marketing
13. Smluvní vztahy

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.-3. Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba, plánování a kontrola, investiční činost v podniku
4.-5. Podnikové finance ekonomické informace, daně
6.-8. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
9.-11. Stavební zakázky a ceny, rozpočty
12. Odbyt, prodej, marketing
13. Smluvní vztahy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny
2. Klasifikace
3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla
4. Investice
5. Odpisy
6. Daně
7. Účetnictví a financování
8. Náklady na materiál a na stroje
9. Mzdy
10. Kalkulace ceny stavební práce
11. Cena stavebního objektu
12. Zápočtový test
13. Zápočet

eLearning