Detail předmětu

Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)

FAST-BJ057Ak. rok: 2018/2019

Aplikace poznatků z oboru ionizujicího záření a krystalografie minerálů do analytických metod - RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza, elektronová rastrovací mikroskopie.
Aplikace poznatků z oboru vlastností kapalin do analytických metod - vysokotlaká rtuťová porozimetrie, stanovení granulometrie jemných částic.
Aplikace poznatků z oboru elektrochemie - konduktometrie, laboratorní příprava galvanického článku.
Aplikace z oboru rovnováhy na fázových rozhraních do analytické metody - BET analýza, kolorimetrie.
Aplikace reakční kinetiky pro návrh krátkodobých zkoušek trvanlivosti.
Aplikace poznatků z oboru struktury silikátů při odvozování vzorců silikátových minerálů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí pro výpočty a analýzy v oboru obecné fyzikální a silikátové chemie.

Prerekvizity

Fyzika, chemie, stavební látky.

Korekvizity

Fyzikální chemie, struktura silikátů.

Doporučené volitelné složky programu

konference Maltoviny, spolupráce na projektech Grantové agentury České republiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretický popis jednotlivých zkoušek, provádění laboratorních zkoušek, výpočtová cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %).

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy anorganické chemie.
2. RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza
3. Elektronová rastrovací mikroskopie.
4. Vysokotlaká rtuťová porozimetrie.
5. Stanovení granulometrie jemných částic.
6. Konduktometrie.
7. Laboratorní příprava galvanického článku.
8. BET analýza.
9. Kolorimetrie.
10. Krátkodobé zkoušky trvanlivosti.
11. Krystalografie, výpočet mezimřížkové vzdálenosti.
12. Odvozování vzorců silikátových minerálů.
13. Test, zápočet.

eLearning