Detail předmětu

Ekonomie

FAST-BV001Ak. rok: 2018/2019

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti týkající se fungování mikroekonomických a makroekonomických vztahů a vazeb mezi nimi. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- porozumět fungování ekonomického systému a jeho nástrojů;
- vysvětlit makroekonomické ukazatele jako hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, platební bilance;
- vysvětlit vztahy mezi mikroekonomickými subjekty (domácnost, podnik, stát, zahraničí);
- vysvětlit chování spotřebitele a firmy na trhu výrobků a služeb a trhu výrobních faktorů.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Korekvizity

Předmět je zařazen v prvním ročníku studia, souběžné znalosti nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování zadaných příkladů. Zkouška sestává z písemného testu, písemných odpovědí na otázky a z ústní zkoušky. Pro absolvování ústní zkoušky musí student získat z písemné části zkoušky minimálně 50 bodů ze 100.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1.Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
2.Základní elementy trhu
3.Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt
4.Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly
5.Inflace
6.Finanční trhy, trh peněz
7.Finanční trhy, trh kapitálu
8.Finanční trhy, mezinárodní trh peněz
9.Hospodářská politika, její cíle a nástroje
10.Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika
11.Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele
12.Trh výrobků a služeb, teorie firmy
13.Trh výrobních faktorů

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
2.Základní elementy trhu
3.Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt
4.Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly
5.Inflace
6.Finanční trhy, trh peněz
7.Finanční trhy, trh kapitálu
8.Finanční trhy, mezinárodní trh peněz
9.Hospodářská politika, její cíle a nástroje
10.Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika
11.Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele
12.Trh výrobků a služeb, teorie firmy
13.Trh výrobních faktorů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod do ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
3.-4. Základní elementy trhu
5.-6. Makroekonomické výstupy
7.-8. Finanční trhy, trh peněz
9.-10. Finanční trhy, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz
11.-12. Trh výrobků a služeb – teorie firmy
13. Trh výrobků a služeb – teorie spotřebitele

eLearning