Ing.

Michal Radimský

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7351
radimsky.m@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Analýza rozhledových poměrů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Trendy v politice parkovacích minim v evropských zemích a jejich vliv na udržitelný rozvoj měst, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Prověření přístupu k posuzování výkonnosti a úrovně kvality dopravy na komunikacích pro chodce, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza dopravně inženýrských charakteristik ve stoupacích pruzích, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  TH03010478, Automatická detekce nebezpečných míst směrového a výškového vedení trasy pozemních komunikací analýzou prostorových dat a systém varování řidiče, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

 • 2017

  Prověření možnosti pohybu nadrozměrných vozidel na českých trasách, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Vliv meteorologických podmínek na dopravně-inženýrská (rychlost, nehodovost), zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TH02010882, Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Akustické vlastnosti různých druhů vodorovného dopravního značení, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Posouzení a návrh rozměrů parkovacích a odstavných stání, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Aktualizace kapacitních výpočtů turbo-okružních křižovatek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Posouzení skutečné rychlosti vozidel ve vztahu ke křivolakosti trasy pozemní komunikace , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Vztah mezi parametry směrových oblouků a nehodovostí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  TA04030998, Optimalizace profilového vodorovného dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  VG20132015120, Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TA03031301, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu , zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Bezpečnostní audity a inspekce na pozemních komunikacích, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03030050, Moderní turbo-okružní křižovatky a jejich aplikace v návrhu dopravních staveb , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  TA03030491, Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu (HADES), zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Studium interakce dopravního proudu a pěších, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02030441, Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02030548, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v extravilánu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02030833, Datový sklad projektové dokumentace pozemních komunikací a jeho užití při posuzování bezpečnosti staveb TEN-T, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.09.2014
  Detail

 • 2011

  TA01031537, Parametrizace silniční sítě ČR a optimalizace logistických algoritmů pro routování za využití datových zdrojů agendových a inteligentních dopravních systémů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 30.10.2013
  Detail

  TA01031193, Aplikace mikroskopických simulačních nástrojů k evaluaci a optimalizaci dopravně-inženýrských řešení silniční infrastruktury, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01030305, Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01031562, Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA01031194, Bezpečná silnice a vliv jejích parametrů na snížení počtu a závažnosti dopravních nehod, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Modelování hluku z pozemní dopravy, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Implementace problematiky měření dopravního hluku do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2009

  Modelování liniových staveb ve 3D, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail