Detail projektu

Moderní turbo-okružní křižovatky a jejich aplikace v návrhu dopravních staveb

Období řešení: 01.01.2013 — 30.06.2015

Označení

TA03030050

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smělý Martin, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hofhansl Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 30.06.2015)
Ústav pozemních komunikací
- spolupříjemce (01.01.2013 - 30.06.2015)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2013-01-01 - 2015-06-30)

Výsledky

KOSŇOVSKÝ, M.; ČIHÁČKOVÁ, P. Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky. Silnice a železnice, 2014, roč. 9, č. 2, s. 79-82. ISSN: 1801-822X.
Detail

SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; SÚKENNÍK, P. Odborná zpráva - zhodnocení provozu již realizovaných turbo-okružních křižovatek v ČR a analýza stavu poznání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 31-88.
Detail

SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; PATOČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; BRANÝ, D. Odborná zpráva - Simulační studie turbo-okružních křižovatek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-39.
Detail

PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M. TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. 2017. s. 1-56.
Detail

SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J. Odborná zpráva - Dopravní značení turbo-okružních křižovatek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-14.
Detail

SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; ŠÍDA, M.; HOFHANSL, P. informační leták. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-9.
Detail

SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J.; RADIMSKÝ, M.; HOFHANSL, P.; ŠÍDA, M.: Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek; Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek. na Vysokém učení technickém v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/smely.m/navrhovani_turbo-okruznich_krizovatek.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail