Detail projektu

Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v extravilánu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Update of the extraregion road design elements

Označení

TA02030548

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čepil Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Matuszková Radka, Ing. - spoluřešitel
Moravec Karel, Ing. - spoluřešitel
Radimský Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)

Výsledky

MORAVEC, K. OPTIMALIZACE PODÉLNÝCH SKLONŮ NA SMĚROVĚ ROZDĚLENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. In 16. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2014. 1. Brno: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

MAHDAL, J.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MAHDALOVÁ, I. Výpočet nejmenšího dovoleného poloměru vypuklého výškového oblouku. In Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2013. Vysoké Mýto: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2013. s. 65-68. ISBN: 978-80-248-3237-1.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; KOSŇOVSKÝ, M.; KABEŠ, L.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M. Traffic Characteristics and Accident Analysis on the undivided Roads with increased number of Lanes. In International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: 2014. p. 401-409. ISBN: 978-86-916153-2-1.
Detail

RADIMSKÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M. Odborná zpráva - Podklad pro novelizaci norem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O. Reverzibilní jízdní pruh. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; MORAVEC, K.; STRÁNSKÝ, J.; KABEŠ, L.; HEINRICH, J.; ŠILAR, D. Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; HOLÚBEK, M. Simulační studie uspořádání 2+1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; ČEPIL, J.; HORNOCH, O.: ISBN 978-80-214-5082-0; Metodika pro navrhování pozemních komunikací v uspořádání 2+1. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika pro navrhovani pozemnich komunikaci v usporadani 2-1.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

Odkaz