Detail projektu

Parametrizace silniční sítě ČR a optimalizace logistických algoritmů pro routování za využití datových zdrojů agendových a inteligentních dopravních systémů

Období řešení: 01.02.2011 — 30.10.2013

O projektu

Parameterization of the road network of the Czech Republic and logistics optimization algorithms for routing data sources using intelligent transport systems.

Označení

TA01031537

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Filakovská Marie, RNDr. - hlavní řešitel
Radimský Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.02.2011 - nezadáno)
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- spolupříjemce (03.06.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2011-02-01 - 2014-12-31)

Odkaz