Detail projektu

Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu

Období řešení: 01.02.2013 — 31.12.2015

Označení

TA03031301

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Radimský Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Heinrich Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Matuszková Radka, Ing. - spoluřešitel
Moravec Karel, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (22.07.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2013-02-01 - 2015-12-31)

Výsledky

MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Vývoj posuzování rozhledových poměrů na křižovatkách. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE. 2014. s. 1344-1353. ISBN: 978-80-87952-04-7.
Detail

MATUSZKOVÁ, R. Rozhled pro zastavení - základní podmínka bezpečné pozemní komunikace. MEMO - městská mobilita, 2014, roč. 3, č. 3,4, s. 12-17. ISSN: 1805-9198.
Detail

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Odborná zpráva - Materiál pro revize norem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015.
Detail

RADIMSKÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; HEINRICH, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.: ISBN 978-80-214-5308-1; Metodika pro rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích a aplikaci vlečných křivek vozidel. http://www.apko.cz/public/downloaditem/Metodika%20Vlecne%20krivky.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; RADIMSKÝ, M.: TA03031301V001; Software pro výpočet stání. https://thran.cz/parkovani/ http://www.apko.cz/aplikace/index.html. URL: http://www.apko.cz/aplikace/index.html. (software)
Detail

RADIMSKÝ, M.; ŠAŠINKOVÁ, I.: TP 85; TP 85 Zpomalovací prahy. http://www.pjpk.cz/TP%2085.pdf. (ostatní)
Detail