Ing.

Michal Radimský

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7351
radimsky.m@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  HALÁMEK, P.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Modernisation of Regional Roads Evaluated Using Ex-Post CBA. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 4, s. 1-13. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ŘEHÁK, D.; RADIMSKÝ, M.; HROMADA, M.; DVOŘÁK, Z. Dynamic Impact Modeling as a Road Transport Crisis Management Support Tool. Administrative Sciences, 2019, roč. 9, č. 2, s. 0-16. ISSN: 2076-3387.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  KUMPOŠT, P.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Kategorizace vozidel při realizaci dopravních průzkumů. Silniční obzor, 2018, roč. 79, č. 5, s. 123-125. ISSN: 0322-7154.
  Detail

  MATUSZKOVÁ, R.; HECZKO, M.; ČEPIL, J.; RADIMSKÝ, M. Issues of using Longer Heavier Vehicles on Roads. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, roč. 317, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; PATOČKA, M. Safeway tu school - Study of territory to enhance safety in Blansko. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. BELGRADE, SERBIA: CITY NET SCIEN RES CTR LTD-BELGRADE, Uzun Mirkova 10/1, BELGRADE, SERBIA, 2018. s. 738-743. ISBN: 978-86-916153-4-5.
  Detail

 • 2017

  KOZÁK, P.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J. Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M. TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. 2017. s. 1-56.
  Detail | WWW

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Poznatky získané při řešení. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2017. s. 1-7.
  Detail

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Odborná zpráva - Protokoly z měření. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2017. s. 1-146.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Silniční obzor, 2017, roč. 78, č. 10, s. 277-281. ISSN: 0322-7154.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení Rezortní metodiky pro hodnocení efektivnosti projektů dopravních staveb. 2017.
  Detail

 • 2016

  MATUSZKOVÁ, R.; HECZKO, M.; RADIMSKÝ, M.; KOZÁK, P. The Comparison of the Parking space dimensions to the modern car fleet of the selected european countries. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. s. 924-928. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail | WWW

  MATUSZKOVÁ, R.; KOZÁK, P.; RADIMSKÝ, M. Zvučící efekt vodorovného dopravní značení. In Sborník Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-87952-17- 7.
  Detail

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Traffic Safety in Road Tunnels. In Proceedings of the 5th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference fro PhD Students of EU Countries. II. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-0-9928772-9- 3.
  Detail

  KOZÁK, P.; DAŠEK, O.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Low- Noise Asphalt Pavements in Urban Areas. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 858, s. 282-286. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Pevné překážky u pozemních komunikací a přijatelná míra bezpečnostního rizika. Silniční obzor, 2016, roč. 77, č. 7- 8, s. 207-210. ISSN: 0322-7154.
  Detail

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; ČEPIL, J.; HECZKO, M. Analysis of the influence of the weather on the driving speed on horizontal curves. In Advanced Engineering and Technology III: Proceedings of the 3rd Annual Congress on Advanced Engineering and Technology (CAET 2016). London: CRC Press, 2016. s. 19-24. ISBN: 978-1-1380-3275-0.
  Detail | WWW

  MATUSZKOVÁ, R.; KOZÁK, P.; HECZKO, M.; RADIMSKÝ, M. The vehicle ownership level in relation to the calculation of parking spaces. In Proceedings of the 5th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference fot PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-0-9928772-9- 3.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O. Relationship between horizontal curves design and accident rate. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering). Malaysia: Penerbit UTM Press, 2016. s. 75-78. ISSN: 2180-3722.
  Detail | WWW

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O. Real Driving Speed in Relation to Horizontal Curves’ Parameters. ADV SCI LETT, 2016, roč. 22, č. 9, s. 2082-2085. ISSN: 1936-6612.
  Detail | WWW

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Odborná zpráva - Protokoly z měření. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2016. s. 1-146.
  Detail

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Průběžná zpráva k projektu Optimalizace profilovaného vodorovného značení pro zvýšení bezpečnosti. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2016. s. 1-13.
  Detail

 • 2015

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Průběžná zpráva k projektu Optimalizace profilovaného vodorovného značení pro zvýšení bezpečnosti. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2015. s. 1-16.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení záměru projektu investiční akce I/35 Lešná - Palačov. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-22.
  Detail

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Průběžná zpráva k projektu Optimalizace profilovaného vodorovného značení pro zvýšení bezpečnosti. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2015.
  Detail

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Vybraná řešení pěší dopravy v Londýně. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2015. s. 2628-2633. ISBN: 978-80-87952-12- 2.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Materiál pro revize norem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015.
  Detail

  ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Protokoly z měření. Brno: Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., 2015. s. 1-52.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; APELTAUER, T. Analysis of development of sight distance assessment at intersection. In Resources, Environment and Engineering II. London, UK: CRC Press/ Balkena, 2015. s. 15-21. ISBN: 978-1-138-02894- 4.
  Detail

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; BUDÍK, O. Problematika minimálních poloměrů směrových oblouků. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1467-1473. ISBN: 978-80-87952-10- 8.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Oponentní posudek Záměru projektu I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-25.
  Detail

 • 2014

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M. Vývoj posuzování rozhledových poměrů na křižovatkách. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE. 2014. s. 1344-1353. ISBN: 978-80-87952-04- 7.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; JANEČEK, J.; MATUSZKOVÁ, R. R35 Hořice – Sadová, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-13.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; JANEČEK, J.; MATUSZKOVÁ, R. Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-13.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na záměr projektu investiční akce I/20 Losiná, obchvat. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-19.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce silnice I/34 Lišov- Vranín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-20.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Hodnocení ekonomické efektivnosti souboru staveb R3 Třebonín - Dolní Dvořiště, státní hranice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-20.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce D3 0309/I Bošilec- Ševětín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-22.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Závěrečné zprávy o hodnocení ekonomické efektivnosti stavby Technicko-ekonomické studie R52 Pohořelice - st. hranice ČR/ Rakousko. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-23.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Ekonomického hodnocení efektivnosti souboru staveb R7 Slaný- Bitozeves. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-27.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Oponentní posudek Studie ekonomické efektivnosti D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/ PL. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-28.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posusek ekonomické části záměru projektu modelem HDM-4 pro rychlostní komunikaci R55 v úseku Olomouc - Staré Město. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-24.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení aktualizace záměru projektu akce I/11 Opava, severní obchvat - západní část. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-20.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení záměru projektu investiční akce I/67 Bohumín - Karviná. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-19.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; KOSŇOVSKÝ, M.; KABEŠ, L.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M. Traffic Characteristics and Accident Analysis on the undivided Roads with increased number of Lanes. In International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: 2014. s. 401-409. ISBN: 978-86-916153-2- 1.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení Studie ekonomické efektivnosti R4 Skalka - Mirotice, rozšíření. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-22.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Oponentní posudek Záměru projektu I/69 Vsetín, rampa Mostecká. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-20.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; PATOČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; BRANÝ, D. Simulační studie turbo- okružních křižovatek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-39.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; PAVLÍČEK, J.; APELTAUER, J.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M.; KLEPÁČEK, J.; JIŘÍ, D.; DOLEŽELOVÁ, Š. Městská mobilita obyvatelstva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-4936- 7.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; MORAVEC, K.; STRÁNSKÝ, J.; KABEŠ, L.; HEINRICH, J.; ŠILAR, D. Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M. Podklad pro novelizaci norem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
  Detail

 • 2013

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K. D1 modernizace, úsek 25b, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, část B km 180,530 – 182,300, bezpečnostní audit DSP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-10.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R. I/42 Brno VMO - Rokytova, bezpečnostní audit DSP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-13.
  Detail

  SKALICKÁ, P.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; VŠETEČKA, M. Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics. PROMET– Traffic &Transportation, 2013, roč. 25, č. 2, s. 157-167. ISSN: 0353-5320.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M. Jízda přes dva jízdní pruhy. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 5/ 2003, s. 114-116. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  MAHDAL, J.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MAHDALOVÁ, I. Výpočet nejmenšího dovoleného poloměru vypuklého výškového oblouku. In Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2013. Vysoké Mýto: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2013. s. 65-68. ISBN: 978-80-248-3237- 1.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M. Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, DSP, bezpečnostní audit. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-15.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K. D1 Modernizace – Úsek 13, KM 98 Slavníč – EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit DSP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-14.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K. D1 modernizace, úsek 17, KM 127 Řehořov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit DSP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. R35, stavba 3508.2 Křelov – Slavonín, 2. etapa, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-9.
  Detail

 • 2012

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 3, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01312 Brno, východ – Holubice, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-15.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-18.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno, jih – Brno, východ, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-13.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-21.
  Detail

  VALENTOVÁ, V.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění. In Research, Development and Innovation in Transport 2012. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2012. s. 141-148. ISBN: 978-80-248-2829- 9.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-17.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-12.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 0137 Přerov - Lipník n. B., PDPS, bezpečnostní audit. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-9.
  Detail

 • 2011

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. Automatický systém řízení provozu v kritickém místě dopravní infrastruktury. In LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011. s. 181-186. ISBN: 978-80-554-0442- 4.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Popis kolizních situací při průjezdu vícepruhovou okružní křižovatkou. In LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011. s. 117-122. ISBN: 978-80-554-0442- 4.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Traffic safety of multi- lanes roundabouts. In MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation. 1. Bratislava: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 338-342. ISBN: 978-80-970772-0- 4.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu. In Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic. 1. Žilina: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0357- 1.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v pracovních zónách. In Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic. 1. Žilina: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0357- 1.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. Traffic flow harmonisation and increasing the highway capacity during the road works using portable co-operative its systems - portable active traffic management. In MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation. 1. Bratislava: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 355-360. ISBN: 978-80-970772-0- 4.
  Detail

 • 2010

  SOUČEK, V.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T. Geografické informační systémy v dopravním inženýrství. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 11-14. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  APELTAUER, T.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M. Efektivní řízení dopravního proudu v pracovních zónách. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 3, s. 2-4. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2007

  SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; DAŠEK, O.; SÜTÖOVÁ, E. Výstavba I. etapy chodníků v obci Mouřínov. Brno: 2007. s. 1-100.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M. Inženýrské sítě pro R.D. Bučovice - Polní - DUR+ DSP obecný stavební úřad. Brno: 2007. s. 1-300.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; HÝZL, P. ODBORNÝ POSUDEK PROJEKTU "Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice". 2007.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P. Posudek dokumentace Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice. Brno: 2007. s. 1-9.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M. Expertíza projektové dokumentace DSP na stavbu: "R 55 Otrokovice, obchvat JV". Brno: 2007. s. 1-76.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M. Stanovení dobývacího prostoru Žerotín - Liboš - dopravní studie. Brno: 2007. s. 1-31.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E. III/377 28, III/377 40 Studnice. křižovatka. Brno: 2007. s. 1-50.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M. Oprava místních komunikací v obci Studnice okres Vyškov. Brno: 2007. s. 1-30.
  Detail

  RADIMSKÝ, M. Vliv protihlukových opatření na tramvajovou dopravu. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: 2007. s. 159 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J. SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S VOZOVKOU V ANGLII. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: 2007. s. 146-154. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 28-35. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 20-27. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  RADIMSKÝ, M. CM01 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Brno: 2007. s. 1-243.
  Detail

 • 2006

  SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; SÜTÖOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT 1. FÁZE na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR akce "Napojení místní komunikace na silnici III/37928". 2006. s. 1-7.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J. Expertíza projektové dokumentace DSP pro stavbu "Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice". 2006. s. 1-40.
  Detail

  HÝZL, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E. BM 52 Praktické aplikace pozemních komunikací. Brno: 2006. s. 1-242.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; JŮZA, P. Expertíza projektové dokumentace DSP pro stavbu "Silnice I/50 Bánov, obchvat". 2006. s. 1-24.
  Detail

 • 2005

  RADIMSKÝ, M. VLIV KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY TRAMVAJOVÉHO KOLA NA SNÍŽENÍ HLUKU. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: 2005. s. 256 ( s.)ISBN: 80-214-2828- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.