Ing.

Michal Radimský

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7351
radimsky.m@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Životopis

Mimouniverzitní aktivity

  • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
  • soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby dopravní
  • auditor bezpečnosti pozemních komunikací
  • tvorba norem (CEN TC226/WG6 – Noise reducing devices, TNK146 Projektování PK, mostů a tunelů)