Detail projektu

Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je vyvinout preemptivní kvantitativní systém pro evaluaci bezpečnosti dopravních uzlů, a to na základě analýzy časoprostorových informací o každém jednotlivém účastníku dopravního proudu, které budou s vysokou přesností automaticky extrahovány z video dat z ptačí perspektivy. Z těchto video dat budou získány trajektorie účastníků silničního proudu a tyto trajektorie analyzovány z hlediska bezpečnosti provozu, a to na základě detekce nestandardního chování, konfliktních situací, nekomfortních průjezdů atd. Navrhovaný systém zavádí komplexní a inovativní přístup v bezpečnostních auditech silniční infrastruktury na základě kvantitativního a statistického hodnocení reálných dat ze zkoumaného úseku, a tím umožňuje předcházet majetkovým škodám a ztrátě na lidských životech.

Popis anglicky
Aim of the project is development of a preemptive quantitative system for analysis of road network nodes in terms of safety. The system will be based on analysis of time-space information about each individual traffic member. The information will be automatically extracted with high precision and frequency from video data collected by UAVs. The trajectory data extracted from video will be analyzed in terms of traffic safety, based on detection of non-standard and aggressive behaviour, conflict situations, incomfort during passage etc. The proposed system brings a complex and innovative approach to safety audits of road infrastructure with analysis of real data from the surveyed area, thus enabling prevention of property damage and loss of life.

Klíčová slova
bezpečnost; dopravní konflikty; nehody; predikce; UAV; bezpečnostní analýza

Označení

TH02010882

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Herman David, Ing. - hlavní řešitel
Marvan Aleš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (15.03.2017 - nezadáno)
Ústav pozemních komunikací
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- částečně financující

Výsledky

APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; HERMAN, D.: Metodika 213/2019-710-VV/1; Metodika hodnocení bezpečnosti na základě časoprostorových trajektorií. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
Detail