Ing.

Michal Radimský

Ph.D.

FAST, PKO – odborný asistent

+420 54114 7351
radimsky.m@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • FRANTÍK, P.; RADIMSKÝ, M.: DynaTrace - FAST-S-12-39; DynaTrace. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39/dynatrace.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39/dynatrace.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • RADIMSKÝ, M.; ŠAŠINKOVÁ, I.: TP 85; TP 85 Zpomalovací prahy. http://www.pjpk.cz/TP%2085.pdf. (ostatní)
  Detail

 • RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRUŽÍK, P.; MAHDAL, J.; MULÍČKOVÁ, E.; KUFNER, J.: datatenpok; Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika%20pro%20predavani%20digitalni%20projektove%20dokumentace%20staveb%20pozemnich%20komunikaci%20pro%20uchovavani%20a%20spravu%20v%20datovych%20skladech.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; ČEPIL, J.; HORNOCH, O.: ISBN 978-80-214-5082-0; Metodika pro navrhování pozemních komunikací v uspořádání 2+1. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika pro navrhovani pozemnich komunikaci v usporadani 2-1.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J.; RADIMSKÝ, M.; HOFHANSL, P.; ŠÍDA, M.: Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek; Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek. na Vysokém učení technickém v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/smely.m/navrhovani_turbo-okruznich_krizovatek.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/smely.m/navrhovani_turbo-okruznich_krizovatek.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • RADIMSKÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; HEINRICH, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.: ISBN 978-80-214-5308-1; Metodika pro rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích a aplikaci vlečných křivek vozidel. http://www.apko.cz/public/downloaditem/Metodika%20Vlecne%20krivky.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; RADIMSKÝ, M.: TA03031301V001; Software pro výpočet stání. https://thran.cz/parkovani/ http://www.apko.cz/aplikace/index.html. URL: http://www.apko.cz/aplikace/index.html. (software)
  http://www.apko.cz/aplikace/index.html, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; TÓTH, M.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.: Metodika VDZ; Vodorovné dopravní značení s akustickým efektem. Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠAŠINKOVÁ, I.; KALÁBOVÁ, T.; TÓTH, M.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.: Technologie VZD; Technologie provádění vodorovného dopravního značení. Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.. (ověřená technologie)
  Detail

 • MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; KOZÁK, P.; CAUDR, M.: 978-80-214-5493-4; Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů vodorovného dopravního značení. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.