Detail projektu

Datový sklad projektové dokumentace pozemních komunikací a jeho užití při posuzování bezpečnosti staveb TEN-T

Období řešení: 01.01.2012 — 30.09.2014

O projektu

Data-warehouse design documentation of the infrastructure and its use at assessing the safety of buildings TEN-T

Označení

TA02030833

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jindra Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Kružík Pavel, Ing. - spoluřešitel
Radimský Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)

Výsledky

RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRUŽÍK, P.; MAHDAL, J.; MULÍČKOVÁ, E.; KUFNER, J.: datatenpok; Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika%20pro%20predavani%20digitalni%20projektove%20dokumentace%20staveb%20pozemnich%20komunikaci%20pro%20uchovavani%20a%20spravu%20v%20datovych%20skladech.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

Odkaz