Detail projektu

Analýza dopravně inženýrských charakteristik ve stoupacích pruzích

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je zjistit závislost rychlosti vozidla na typu připojení a na podélném sklonu a jeho umístění v profilu krajiny. Výsledky budou sloužit jako podklad pro zapracování dané rychlosti do navigačních systémů a pro zlepšení navrhování pozemních komunikací a pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu.

Označení

FAST-J-19-6075

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Efenberk Tomáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Matuszková Radka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Radimský Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)