Detail projektu

Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu (HADES)

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2015

O projektu

Primárním výstupem projektu bude národní metodika, která bude vydána ve formě technických podmínek s doložkou Ministerstva dopravy, které budou navazovat na obecné technické podmínky TP229 "Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací" (Přibyl, 2010). Druhým konkrétním výstupem bude program CAPITA pro analýzu rizik v silničních tunelech. Model, který je základem pro program, bude obsahovat celou řadu vstupních parametrů, jako např. parametry charakterizující schopnost identifikovat požár jednotlivými technologiemi, parametry informačního systému nebo parametry charakterizující kvalitu ventilace a možnosti úniku osob. Výstupem bude číselné hodnocení míry rizika v ordinální stupnici nebo přímo četnost usmrcených osob pro dané poměry. Model umožní uživateli variovat vstupní parametry (např. vzdálenost únikových východů) a přímo sledovat jejich vliv na míru rizika, a tím optimalizovat náklady na vybavení tunelu.

Popis anglicky
The primary outcome of the project is creating of national methodology "Risk evaluation of the road tunnels". It will be issued in the form of technical specifications of the Ministry of Transport. The methodology is being built on the general technical conditions TP229 "Safety in road tunnels" (Pribyl, 2010). The second output is a program tool CAPITA for risk analysis of road tunnels. The program will include a wide range of input parameters focusing to the ability to identify fire in a tunnel, to evaluate the quality of information or to assess the parameters characterizing the quality of ventilation and the possibility of evacuation. The output of the numerical evaluation of the risk will be a number in the ordinal scale or a frequency of fatalities given by a specific scenario. The model allows the user to vary the input parameters (e.g. distance emergency exits), and directly observe their effect on the level of risk and optimize the equipment costs of the tunnel.

Klíčová slova
tunel; direktiva 54/2004/ES; riziko; vyhodnocení rizik; umělá inteligence

Klíčová slova anglicky
the tunnel; Directive 2004/54/EC; risk; the evaluation of risks; artificial intelligence

Označení

TA03030491

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.01.2013 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2013-01-01 - nezadáno)

Výsledky

PŘIBYL, P.; PŘIBYL, O.; APELTAUER, T. Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic. In Telematics - Support for Transport. Communications in Computer and Information Science. Berlin: SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY, 2014. p. 386-395. ISBN: 978-3-662-45316-2.
Detail