Detail projektu

Bezpečná silnice a vliv jejích parametrů na snížení počtu a závažnosti dopravních nehod

Období řešení: 01.02.2011 — 31.12.2013

O projektu

Safe road and the impact of its parameters on the reduction of accidents and their severity

Označení

TA01031194

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Landa Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Matuszková Radka, Ing. - spoluřešitel
Radimský Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.02.2011 - nezadáno)
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- spolupříjemce (01.02.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2011-02-01 - 2014-12-31)

Výsledky

RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Traffic safety of multi-lanes roundabouts. In MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation. 1. Bratislava: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 338-342. ISBN: 978-80-970772-0-4.
Detail

SKALICKÁ, P.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; VŠETEČKA, M. Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-822X.
Detail

VALENTOVÁ, V.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění. In Research, Development and Innovation in Transport 2012. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2012. s. 141-148. ISBN: 978-80-248-2829-9.
Detail

RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Popis kolizních situací při průjezdu vícepruhovou okružní křižovatkou. In LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011. s. 117-122. ISBN: 978-80-554-0442-4.
Detail

Odkaz