Detail projektu

Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Projekt se zabývá kvalitativními a kvantitativními požadavky při tvorbě simulací transportních procesů chodců a má vést k vytvoření certifikované metodiky – „Příručky pro virtuální simulaci evakuačních a transportních procesů pěších“. Účelem projektu je zajištění kvality budoucích simulačních prací, podpora metody mikrosimulace jako nástroje pro preventivní odhalování slabých míst a nevhodných řešení infrastruktury pro pěší a jako nástroje pro optimalizační procedury.

Popis anglicky
The project deals with the qualitative and quantitative requirements for creating simulations of pedestrian transport processes and should create the certified methodology - "Handbook for virtual simulation of evacuation and transport processes of pedestrians." The project aims at ensuring the quality of future simulation work, support for micro-simulation methods as a tool for preventive detection of bottlenecks and inadequate infrastructure solutions for pedestrian and as an optimizing tool.

Klíčová slova
mikrosimulace; virtuální simulace; chodci; dopravní chování; dopravní proud; evakuace

Klíčová slova anglicky
microsimulation; virtual simulation; pedestrians; traffic behavior; traffic flow; evacuation

Označení

TA02030441

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)