Ing.

Jiří Apeltauer

Ph.D.

FAST – externí pedagog

+420 54114 7356
apeltauer.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  CK01000152, Pokročilé matematicko-fyzikální metody modelování mikrostruktury dopravního proudu , zahájení: 01.06.2020, ukončení: 31.05.2024
  Detail

  CK01000091, Výhybka 4.0, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 29.03.2024
  Detail

 • 2019

  VI20192022118, Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 27.12.2022
  Detail

  TL02000103, Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TL02000352, Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  TH02010372, Systém pro monitorování, vyhodnocování a řízení proudů chodců a cyklistů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02010882, Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  GA15-15049S, Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a požáru při návrhu komplexních dopravně-inženýrských řešení, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  TA04031141, Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Statistické vyhodnocování trajektorie křižovatkových pohybů. , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  VG20132015120, Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití analýzy videa při dopravně-inženýrských průzkumech křižovatek, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03030050, Moderní turbo-okružní křižovatky a jejich aplikace v návrhu dopravních staveb , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Zařízení pro obrazovou dokumentaci komunikací, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Využití autonomních systémů při dopravních průzkumech, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Studium interakce dopravního proudu a pěších, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vyhodnocování GPS měření za účelem kalibrace mikrosimulačních modelů., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Validační studie evakuačních scénářů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  TA01031193, Aplikace mikroskopických simulačních nástrojů k evaluaci a optimalizaci dopravně-inženýrských řešení silniční infrastruktury, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01030305, Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Softwarová hodnocení rizika projektového managementu s orientací na výstavbu energeticky úsporných budov, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail