Detail projektu

Efektivní časoprostorové predikce s využitím metod strojového učení

Období řešení: 01.06.2020 — 31.05.2022

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na řešení komplexních časoprostorových úloh pomocí metod strojového učení zejména v oblasti komfortu pohybu chodců. Pomocí agentních modelů bude algoritmicky vytvořena obsáhlá trénovací množina dat, na základě které bude možné vhodnou metodou strojového učení predikovat např. vysokou hustotu osob na m2 na vstupní bráně fotbalového stadionu v reálném čase. Výstup projektu bude uplatnitelný obecně v jakémkoli odvětví, které pracuje s časoprostorovými úlohami.

Klíčová slova
Strojové učení, Umělá inteligence, Numerická simulace, Časoprostorové modely, Pohyb pěších, Funkce klasifikátoru, Efektivní predikce, Komfort pohybu

Klíčová slova anglicky
Machine learning, Artificial intelligence, Numerical simulation, Spacetime models, Movement of pedestrians, Classifier function, Efficient prediction, Comfort of movement

Označení

TJ04000232

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.06.2020 - 31.05.2022)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 4. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2020-07-10 - 2026-07-31)

Odkaz