Ing.

Jiří Apeltauer

Ph.D.

FAST – externí pedagog

+420 54114 7356
apeltauer.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  KRATOCHVÍLOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; APELTAUER, J.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Train Type Identification at S&C. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2020, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0197-6729.
  Detail | WWW

  VUKUŠIČ, I.; VUKUŠIČOVÁ, D.; ZAPLATÍLEK, K.; PODROUŽEK, J.; APELTAUER, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, M. Diagnostika dynamických účinků ve výhybkách v rámci projektu S-CODE. Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2020, roč. 2019, č. 1, s. 1-26. ISSN: 2694-9172.
  Detail | WWW

 • 2019

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; ŠEBA, F. Traffic flow merging – Statistical and numerical modeling of microstructure. Journal of Computational Science, 2019, č. 32, s. 99-105. ISSN: 1877-7503.
  Detail | WWW

 • 2018

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu. In Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Mikulov: 2018. s. 62-69. ISBN: 978-80-270-3445-1.
  Detail

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury. Litomyšl: Agentura VIACO, 2018. s. 107-112.
  Detail | WWW

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů. In Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018. Žilina: Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973073-9-4.
  Detail | WWW

 • 2017

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; SZABOVÁ, Z. Three methods for estimating a range of vehicular interactions. Physica A, 2017, roč. 2018, č. 491, s. 112-126. ISSN: 0378-4371.
  Detail | WWW

  BABINEC, A.; APELTAUER, J. On accuracy of position estimation from aerial imagery captured by low-flying UAVs. International Journal of Transportation Science and Technology, 2017, roč. 5, č. 3, s. 152-166. ISSN: 2046-0430.
  Detail | WWW

  APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat. Silnice a železnice, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 21-22. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek. Silnice a železnice, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 90-92. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

 • 2016

  KUBÍČEK, P.; ŠAŠINKA, Č.; STACHOŇ, Z.; ŠTĚRBA, Z.; APELTAUER, J.; URBÁNEK, T. Cartographic Design and Usability of Visual Variables for Linear Features. CARTOGRAPHIC JOURNAL, 2016, s. 1-12. ISSN: 0008-7041.
  Detail | WWW

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  CÁBOVÁ, K.; APELTAUER, J.; WALD, F. VERIFICATION AND VALIDATION OF A NUMERICAL MODEL OF FIRE AND SMOKE DEVELOPMENT IN A RAILWAY TUNNEL. Acta Polytechnica, 2016, roč. 56, č. 6, s. 432-439. ISSN: 1210-2709.
  Detail | WWW

 • 2015

  APELTAUER, J.; BABINEC, A.; APELTAUER, T.; HERMAN, D. Automatic vehicle trajectory extraction for traffic analysis from aerial video data. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volume XL-3/W2. Munich: 2015. s. 9-15.
  Detail | WWW

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, J. Aktuální vývoj tvorby strategického dopravního modelu Jihomoravského kraje. In Sborník odborného semináře RDIT 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 29-33. ISBN: 978-80-248-3841- 0.
  Detail | WWW

  SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; ŠÍDA, M.; HOFHANSL, P. informační leták. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-9.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J. Dopravní značení turbo- okružních křižovatek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-14.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones. Transport and Telecommunication Journal, 2015, roč. 16, č. 2, s. 99-106. ISSN: 1407-6179.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  APELTAUER, J.; HERMAN, D.; BABINEC, A.; APELTAUER, T. Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data. In ISPRS Archives. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Mnichov: International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015. s. 9-15. ISSN: 2194-9034.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M. Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 77-79. ISSN: 1801- 822X.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR. Brno: 2015.
  Detail

 • 2014

  SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J. MODERNÍ ZPŮSOBY SBĚRU DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH DAT. In Mobilita obyvatelstva 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 119-126. ISBN: 978-80-214-4860- 5.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; PATOČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; BRANÝ, D. Simulační studie turbo- okružních křižovatek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-39.
  Detail

  KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J. Kapacitní posouzení objektu pomocí softwaru Exodus. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, 2014. s. 179-180. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; PAVLÍČEK, J.; APELTAUER, J.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M.; KLEPÁČEK, J.; JIŘÍ, D.; DOLEŽELOVÁ, Š. Městská mobilita obyvatelstva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-4936- 7.
  Detail

  APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; MATUSZKOVÁ, R. Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství. Silnice a železnice, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 70-72. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J. Kapacitní posouzení objektu pomocí softwaru Exodus. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, 2014. s. 179-179. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

 • 2013

  APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek. Silniční obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 72-75. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; SÚKENNÍK, P. Zhodnocení provozu již realizovaných turbo-okružních křižovatek v ČR a analýza stavu poznání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 31-88.
  Detail

 • 2012

  APELTAUER, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M. Traffic flow microsimulation. In CMDTUR 2012. 1. Žilina: Žilinská uiverzita v Žilině, 2012. s. 401-403. ISBN: 978-80-554-0512- 4.
  Detail

  APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Návrh křižovatky pomocí mikrosimulací. In Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 201-201. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.