Detail projektu

Pokročilé matematicko-fyzikální metody modelování mikrostruktury dopravního proudu

Období řešení: 01.06.2020 — 31.05.2024

O projektu

Poznatky základního výzkumu v oblasti statistických vlastností vnitřního uspořádání vozidel pohybujících se v dopravním proudu o dané hustotě a intenzitě jsou z pohledu běžné dopravně inženýrské praxe neuchopitelné. Podstatou projektu je převedení těchto poznatků do praxe prostřednictvím dvou metodik a monografie (která bude sloužit jako učební text), zejména tedy zjednodušení a algoritmizace daných postupů do podoby, která je pro publikace tohoto typu běžná. Rovněž je nutné definovat přesné postupy měření a měřených veličin, včetně vyhodnocení a zpracování dat.

Označení

CK01000152

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- spolupříjemce (18.07.2019 - nezadáno)
Ústav pozemních komunikací
- spolupříjemce (18.07.2019 - nezadáno)
České vysoké učení technické v Praze
- příjemce (01.06.2020 - 31.05.2024)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

- plně financující