Detail projektu

Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

O projektu

Projekt je zaměřen na klasifikaci sociálních a psychologických parametrů u osob vyskytujících se na místech s vysokou návštěvností a současně slabou ochranou, které jsou potenciálním cílem útočníků. Data budou extrahována s využitím strojového vidění a hlubokých neuronových sítí z běžných záznamů pořizovaných stávající dohledovou infrastrukturou provozovatelů dotčených objektů (např. kamerový systém železničního nádraží nebo obchodního centra). Vybrané osoby současně projdou dobrovolným krátkým řízeným rozhovorem s psychologem.

Popis anglicky
The project focuses on the classification of social and psychological parameters in people with high attendance and low protection, which are the potential target of the invaders. Data will be extracted using machine vision and deep neural networks from common records acquired by the existing surveillance infrastructure of the operators of the affected objects (eg the railway station's camera system or the shopping center). At the same time, selected people will go through a volunteer short, controlled interview with a psychologist.

Klíčová slova
psychologické profily; klasifikace; strojové vidění; umělá inteligence

Klíčová slova anglicky
psychological profile; classification; machine vision; artifical intelligence

Označení

TL02000352

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (14.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- částečně financující