Detail projektu

Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury

Období řešení: 01.06.2020 — 31.05.2023

O projektu

Podstatou projektu je zvýšit ochranu, odolnost a bezpečnost prvků železniční infrastruktury a poznatky projektu převést do praxe prostřednictvím třech metodik. Harmonogram je rozdělen do jednotlivých let, které se dále člení na tři části. Každá z částí směřuje k jednomu z hlavních výstup projektu. Bod 1 směřuje k Metodice pro realizaci technických opatření ke zvýšení ochrany měkkých cílů železniční infrastruktury. Bod 2 směřuje k Metodice evakuace cestujících z prostor železničních stanic s využitím mikroskopických modelů pohybu osob. Bod 3 směřuje k Metodika postupů sdílení a poskytování informací o hrozbách a incidentech na prvky dopravní infrastruktury

Klíčová slova
ochrana měkkých cílů; evakuace; informace; železniční infrastruktura

Označení

CK01000015

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- spolupříjemce (18.07.2019 - nezadáno)
Ústav pozemních komunikací
- spolupříjemce (18.07.2019 - nezadáno)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- spolupříjemce (01.06.2020 - 31.05.2023)
České vysoké učení technické v Praze
- příjemce (01.06.2020 - 31.05.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

- plně financující