Ing.

Jiří Apeltauer

Ph.D.

FAST – externí pedagog

+420 54114 7356
apeltauer.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • HRAZDIL, V.; APELTAUER, J.: Program SPT; Program SPT - Složky přestupu tepla. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, TST a dále na: http://www.fce.vutbr.cz/tst. URL: http://www.fce.vutbr.cz/tst/usatv-ax/SW-BIL.HTM. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/tst/usatv-ax/SW-BIL.HTM, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.: GPS and ACC Analyzer; Analyzátor GPS a Akcelerometrického signálu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-J-12-8/analyzatorgps.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-J-12-8/analyzatorgps.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; KRČMOVÁ, I.; VŠETEČKA, M.: Videoanalyzer; Analyzátor videozáznamu křižovatky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39-1726/videoanalyzer.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2012/FAST-S-12-39-1726/videoanalyzer.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.: Parallel video player; Parallel video player. PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.: HTV; HTV (Higher Transport Vision). PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J.; RADIMSKÝ, M.; HOFHANSL, P.; ŠÍDA, M.: Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek; Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek. na Vysokém učení technickém v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/smely.m/navrhovani_turbo-okruznich_krizovatek.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/smely.m/navrhovani_turbo-okruznich_krizovatek.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; NOVÁK, M.; ZUKAL, M.; ZUKAL, J.; ČIHÁČKOVÁ, P.: Metodika; Testování detekčních technologií pro potřeby závislého řízení. Knihovna. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ČIHÁČKOVÁ, P.; JEDONEK, A.; NOVOTNÝ, F.; ZUKAL, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M.: Funkční vzorek; Řadič s dynamickým řízením křižovatky nové generace. v archivu. (funkční vzorek)
  Detail

 • APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; MISHUK, A.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J.: FireDES 1.0; Software FireDES. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/firedes.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/firedes.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • WALD, F.; APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; OKŘINOVÁ, P.; BERNAS, M.; APELTAUER, J.: Metodika CESTI WP6; Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: VERIFIRE WP3; Metodika využití pokročilých modelů požáru a evakuace v požárně bezpečnostním řešení staveb. Brno, Veveří 331/95. URL: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_3_metodika.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_3_metodika.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • APELTAUER, J.; PODROUŽEK, J.; VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, T.: RESILIENCE Metodika 1; Výběr prvků kritické dopravní infrastruktury. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/, počet stažení: 0
  Detail

 • APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: Metodika TH02010372; Metodika využití detekce pěších pro městské plánování a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; HERMAN, D.: Metodika 213/2019-710-VV/1; Metodika hodnocení bezpečnosti na základě časoprostorových trajektorií. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.: Software pro analýzu rizik; Software pro analýzu rizik. C337. URL: https://vutbr.shinyapps.io/Evakuacni_cas_AIU/. (ostatní)
  https://vutbr.shinyapps.io/Evakuacni_cas_AIU/, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.