Detail projektu

Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR

Období řešení: 01.07.2019 — 27.12.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na komplexní výzkum problematiky ochrany měkkých cílů, shromažďovacích prostor a objektů s výskytem vysokého počtu osob obecně.

Klíčová slova
měkké cíle; shromažďovací prostory; legislativa; simulace

Označení

VI20192022118

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 27.12.2022)
Apeltauer Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 27.12.2022)
Beneš Petr, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 27.12.2022)
Okřinová Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 27.12.2022)

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (27.09.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)
- plně financující