Ing.

Jiří Apeltauer

Ph.D.

FAST – externí pedagog

+420 54114 7356
apeltauer.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.

Patenty

  • 2014

    užitný vzor
    APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; Vysoké učení technické v brně, Centrum dopravního výzkumu: Mobilní zařízení pro instalaci přenosného proměnného dopravního značení. 27183, užitný vzor. (2014)
    Detail