Detail projektu

Systém pro monitorování, vyhodnocování a řízení proudů chodců a cyklistů

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je vývoj systému pro sledování, vyhodnocování a řízení toků chodců a cyklistů s využitím matematické analýzy stereoskopického obrazu a pasivního sledování bezdrátových sítí. Systém bude schopen tento specifický typ dopravy statisticky analyzovat, výsledky budou využity k optimalizaci silně zatížených míst veřejné i neveřejné infrastruktury, mezi které patří pěší zóny velkých měst, dopravní terminály, výstavní a sportovní areály, a pro evakuaci osob z těchto prostranství v případě jejich ohrožení. Součástí projektu je i návrh komunikační infrastruktury a informačního systému pro osoby v těchto prostorech.

Popis anglicky
The aim of the project is to develop a system for monitoring, analysis and management of pedestrian and cyclist flow using the mathematical analysis of stereoscopic image and passive monitoring of wireless networks. The system will be capable to analyse statistically this specific kind of traffic, results will be used to optimize critical, loaded points of public and private infrastructure, including pedestrian zones of cities, transport terminals, sports facilities, and for the evacuation of people from this area in case of emergency. The project also includes a draft communication infrastructure and information system for people in these areas.

Klíčová slova
pěší doprava; cyklistická doprava; sčítání osob; sčítání cyklistů; analýza obrazu; bezdrátové sítě

Označení

TH02010372

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Herman David, Ing. - spoluřešitel
Koutný Martin, Ing. - spoluřešitel
Marvan Aleš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (15.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2016-12-12 - 2019-12-31)

Výsledky

APELTAUER, J.; APELTAUER, T.: Software pro analýzu rizik; Software pro analýzu rizik. C337. URL: https://vutbr.shinyapps.io/Evakuacni_cas_AIU/. (ostatní)
Detail

APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: Metodika TH02010372; Metodika využití detekce pěších pro městské plánování a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

Odkaz