Detail oboru

Řízení rizik v informačních systémech

ÚSIZkratka: RISAk. rok: 2018/2019Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy,
• řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Důraz je kladen na adaptabilitu absolventů tak, aby byli dlouhodobě schopni osvojovat si změny vyvolané rozvojem informačních a komunikačních technologií.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonometriecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAPZPrávní znalostics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAPSPředdiplomový seminářcs1PovinnýC1 - 13ano
2SAFOŘízení rizik ve firmách a organizacíchcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAMJSystém managementu jakosti a enviromentálního managementucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SASMSystémová metodologiecs4Povinnýzá,zkP - 26ano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SBASAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4PovinnýklP - 26ano
2SBISInformační systémy a technologiecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPMPodnikový managementcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPAPokročilé metody analýz a modelovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPSPředdiplomový seminářcs1PovinnýC1 - 13ano
2SBSISoudní inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2ICBSBezpečnost informačních systémůcs5PovinnýzkP - 39ano
2ICEPEkonomie informačních produktůcs5PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ano
2ICHSHW/SW Codesigncs5Povinnýzá,zkP - 39ano
2ICSPSemestrální projektcs10PovinnýPR - 65ano
2ICZDZískávání znalostí z databázícs5Povinnýzá,zkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2IDBZBezpečnost strojních a elektrických zařízenícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2IDDPDiplomový projektcs12PovinnýPR - 169ano
2IDAAAplikované evoluční algoritmycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / P - 26OV1ano
2IDGSGeografické informační systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26OV1ano
2IDKRKlasifikace a rozpoznávánícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26OV1ano
2IDKGKryptografiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13OV1ano
2IDMPManagement projektůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26OV1ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SDAJAngličtina pro rizikové inženýrstvícs4Povinně volitelnýzkC1 - 26jazykano
2SDNJNěmčina pro rizikové inženýrství cs4Povinně volitelnýzkjazykano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
OV1 2 2IDAA, 2IDGS, 2IDKR, 2IDKG, 2IDMP
jazyk 1 2SDAJ, 2SDNJ