Detail oboru

Řízení rizik v informačních systémech

ÚSIZkratka: RISAk. rok: 2018/2019Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy,
• řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Důraz je kladen na adaptabilitu absolventů tak, aby byli dlouhodobě schopni osvojovat si změny vyvolané rozvojem informačních a komunikačních technologií.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonometriecs4zimníPovinnýklano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs4zimníPovinnýzá,zkano
2SAPZPrávní znalostics4zimníPovinnýzá,zkano
2SAPSPředdiplomový seminářcs1zimníPovinnýano
2SAFOŘízení rizik ve firmách a organizacíchcs4zimníPovinnýzá,zkano
2SAMJSystém managementu jakosti a enviromentálního managementucs4zimníPovinnýzá,zkano
2SASMSystémová metodologiecs4zimníPovinnýzá,zkano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrstvícs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SBASAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémůcs4letníPovinnýzá,zkano
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4letníPovinnýklano
2SBISInformační systémy a technologiecs4letníPovinnýklano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPMPodnikový managementcs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPAPokročilé metody analýz a modelovánícs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPSPředdiplomový seminářcs1letníPovinnýano
2SBSISoudní inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2ICBSBezpečnost informačních systémůcs5zimníPovinnýzkano
2ICEPEkonomie informačních produktůcs5zimníPovinnýzkano
2ICHSHW/SW Codesigncs5zimníPovinnýzá,zkano
2ICSPSemestrální projektcs10zimníPovinnýano
2ICZDZískávání znalostí z databázícs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2IDBZBezpečnost strojních a elektrických zařízenícs4letníPovinnýzá,zkano
2IDDPDiplomový projektcs12letníPovinnýano
2IDAAAplikované evoluční algoritmycs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDGSGeografické informační systémycs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDKRKlasifikace a rozpoznávánícs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDKGKryptografiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDMPManagement projektůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SDAJAngličtina pro rizikové inženýrstvícs4celoročníPovinně volitelnýzkjazykano
2SDNJNěmčina pro rizikové inženýrství cs4celoročníPovinně volitelnýzkjazykano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
OV1 2 2IDAA, 2IDGS, 2IDKR, 2IDKG, 2IDMP
jazyk 1 2SDAJ, 2SDNJ