Detail předmětu

Kryptografie

ÚSI-2IDKGAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy, kryptografii tajným klíčem, kryptografii veřejným klíčem.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní teoretické a praktické znalostí v oblasti aplikované kryptografie a znalost terminologie, znalost základních algoritmů, protokolů a jejich použití.

Prerekvizity

Nejsou požadavky.

Doporučená nebo povinná literatura

Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997.
Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0
Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, available on www
Nechvatal, J.: PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY, NIST Special Publication 800-2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, 1991, available on www
Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997, available on www

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná půlsemestrální zkouška, průběžná kontrola a hodnocení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Klasická kryptografie.
2. Moderní kryptografie, symetrická a asymetrická kryptografie.
3. Symetrická kryptografie. Vlastnosti, vlastnosti bezpečného algoritmu, délka klíče, útok silou.
4. Příklady symetrických algoritmů, Feistelovy šifry, DES, struktura, činnost, slabiny, režimy činnosti.
5. Typické aplikace symetrické kryptografie.
6. Asymetrická kryptografie, vlastnosti, způsoby použití, poskytované bezpečnostní funkce.
7. Elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie.
8. Příklady asymetrických algoritmů, RSA.
9. DSS (funkce, útoky, efektivnost, optimalizace).
10. ElGamal, klíčovaný haš a MAC a jejich použití a vlastnosti.
11. Typické aplikace asymetrické kryptografie.
12. Správa klíčů v symetrické kryptografii.
13. Správa klíčů v asymetrické kryptografii (certifikáty X.509).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované kryptografie, včetně klasické kryptografie a moderní kryptografie tajným a veřejným klíčem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor