Detail předmětu

Ekonomie informačních produktů

ÚSI-2ICEPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie a souvisejících oblastí. Stěžejní roli zde hraje aplikace standardních mikroekonomických analýz a inovativních marketingových přístupů do neustále se rozvíjející a měnící se oblasti informačních produktů a infrastruktury.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají následující speciální a odborné znalosti a dovednosti: schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku, jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce, identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží. Dále porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací. Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií, schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie, kritické zhodnocení efektů a dopadů současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.

Doporučená nebo povinná literatura

1. P. Fiala. Síťová ekonomika. 2008. ISBN 8086946696
2. J. Keyes. Marketing IT Products and Services. 2009. ISBN 9781439803196
3. C. Forza, F. Salvador. Product Information Management for Mass Customization. 2006. ISBN 9780230006829
4. C. Shapiro, H. R. Varian. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 1998. 978-087584863
5. L. Macáková. Mikroekonomie - základní kurs. 2009. ISBN 978-80-86175-70-6
6. J. Laffont, D. Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. 2002. 978-069109184
7. P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
8. B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
9. Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektu, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
3. Business oblast, ekonomika a informační technologie
4. Informační ekonomika, management a marketing
5. Informace ve vědě, technice a medicíně (STM)
6. Oceňování IT zboží
7. Vytváření různých verzí informačního zboží
8. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
9. Copyright, otázky autorských práv
10. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
11. Rozhodování v podmínkách síťové ekonomiky
12. Standardy a kompatibilita – kooperace, a ekonomika standardů
13. Válka standardů

Cíl

Cílem předmětu je zjednodušit orientaci a získat potřebné znalosti a dovednosti v oblasti optimálního řízení informačních produktů ve všech jeho vnitřních i vnějších souvislostech, a to za účelem splnění potřeb a dosažení očekávaných obchodních přínosů anebo získání konkurenční výhody. Klíčovou oblastí zájmu je aplikace základních mikroekonomických principů, a dále marketingu, teorie kontraktů, teorie rozhodování a her.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning