Ing.

Petr Hradil

Ph.D.

FAST, STM – odborný asistent

+420 54114 7366
hradil.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Hradil, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  JINDRA, D.; HRADIL, P.; KALA, J.; KRÁL, P. The Suitable Discretization of Concrete Plate Finite Element Model Exposed to High Velocity Loading. CUTE 2020. Czech Republic, Ostrava: 2020. s. 15-18. ISBN: 978-80-248-4457-2.
  Detail

  JINDRA, D.; HRADIL, P.; KALA, J.; KRÁL, P. Mesh Size Influence of the Concrete Slab FE Model Exposed to Impact Load for Various Material Models. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2020, roč. 20, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW

  JINDRA, D.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Non linear FEM analysis of composite concrete slab exposed to extreme thermal load. In 17th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2019). AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. Modelling the tensile softening behaviour of concrete in LS-Dyna software. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (WMCAUS 2020). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Prague, Czech Republic: 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

  JINDRA, D.; HRADIL, P.; KALA, J. Optimal adjustment od FE model of concrete slab exposed to impact loading. In MATEC Web of Concerences 313 (Dyn-Wind 2020), 00024 (2020). MATEC Web of Conferences. Slovakia, Vyhne: EDP Sciences, 2020. s. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P. Algorithmization and application of constitutive equations for modeling the plane stress state of concrete. In AIP Conference Proceedings (ICNAAM 2019). AIP conference proceedings. Greece, Rhodes: 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2019

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. Four-Point Bending Test on a High Reinforced Concrete Beam: Nonlinear Numerical Analysis Using Material Parameter Identification. In World Multidisciplinary Civil Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
  Detail

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J.; KALA, Z.; HOKEŠ, F. Using the inverse identification of parameters of a nonlinear concrete material model for analysis of RC structural element. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. 2019. s. 1-4. ISSN: 1551-7616.
  Detail

  JINDRA, D.; HRADIL, P. Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Slab Exposed to Extreme Load. Ostrava, Česká republika: 2019. s. 10-10.
  Detail

  JINDRA, D.; HRADIL, P. Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Slab Exposed to Extreme Fire Loads. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1213-1962.
  Detail | WWW

  KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P. Study of the efficiency and accuracy of optimisation algorithms within inverse identification of the parameter values of a nonlinear concrete material model. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2019, roč. 19, č. 2, s. 9-16. ISSN: 1213-1962.
  Detail | WWW

 • 2018

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; HUŠEK, M.; KALA, J.; KALA, Z. Sensitivity Analysis and Optimization as Tools for the Inverse Concrete Material Model Parameter Identification. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. 2018. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 1551-7616.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ADAMEC, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; HRADIL, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; GUZIUR, P. Railway Buffer Stops Planning. In Road and Rail Infrastructure V. Zagreb, Croatia: Department of Transportation Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. s. 803-809. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P. Studie efektivity a přesnosti optimalizačních algoritmů při inverzní identifikaci hodnot parametrů nelineárního materiálového modelu betonu. In Modelování v mechanice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-4175-5.
  Detail

  HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P.; MAŇAS, P. Concrete Targets with Heterogeneities under Impact Loading. Advances in Military Technology, 2018, roč. 13, č. 1, s. 107-118. ISSN: 1802-2308.
  Detail

  KRÁL, P.; HUŠEK, M.; HRADIL, P.; KALA, J.; MAŇAS, P. Identification of Concrete Material Model Parameters Using Optimisation Algorithms. Advances in Military Technology, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 33-45. ISSN: 1802-2308.
  Detail

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. Evaluation of constitutive relations for concrete modeling based on an incremental theory of elastic strain-hardening plasticity. Computers and Concrete, 2018, roč. 22, č. 2, s. 227-237. ISSN: 1598-818X.
  Detail | WWW

 • 2017

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M. Identification of the Parameters of a Concrete Damage Material Model. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Procedia Engineering. 2017. s. 578-585. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  SALAJKA, V.; KLOUDA, J.; HRADIL, P. Numerical simulations of tests masonry walls from ceramic block using a detailed finite element model. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, roč. 11, č. 39, s. 88-99. ISSN: 1971-8993.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRÁL, P.; HUŠEK, M.; HRADIL, P.; KALA, J.; MAŇAS, P. Optimization of the Material Parameters of the Continuous Surface Cap Model for Concrete. In Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017. Brno: 2017. s. 298-302. ISBN: 978-1-5386-1988-9.
  Detail | WWW

  HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P.; MAŇAS, P. Simulating Randomized Failure of Concrete Targets. In Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017. Brno: 2017. s. 303-307. ISBN: 978-1-5090-5667-5.
  Detail | WWW

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; FRÝBORT, D.; GLOCKNER, M. A comparison of spectral values obtained in bridge structures via radar interferometry and numerical calculations. In Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering (DYN-WIND). MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2017. s. 01-08. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; HUŠEK, M.; HOKEŠ, F. Comparison of Responses of Concrete Damage Material Models with Respect to Optimization-Based Material Parameter Identification. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. 2017. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  KRÁL, P.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; HRADIL, P. Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J. Requirements of technical standards for the dynamic analysis of the load-bearing structures of footbridges. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. Francie: EDP Sciences, 2017. s. 01-06. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, roč. 11, č. 39, s. 38-46. ISSN: 1971-8993.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P. Verification of the elasto-plastic behavior of nonlinear concrete material models. International Journal of Mechanics, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 175-181. ISSN: 1998-4448.
  Detail

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. INVERZNÍ IDENTIFIKACE MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ KONSTITUTIVNÍHO MODELU URČENÉHO PRO MODELOVÁNÍ BETONU. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail | WWW

  KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku, 2. díl. Stavebnictví, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 60-65. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  KRÁL, P.; HRADIL, P. Studie vlivu redukce návrhového vektoru na výsledky inverzní identifikace parametrů nelineárního materiálového modelu betonu. In 24th SVSFEM ANSYS User´ s Meeting and Conference 2016. Dolní Morava, Česká republika: 2016. s. 102-110. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O. ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD. In 24th SVSFEM ANSYS User´ s Group Meeting and Conference 2016. 2016. s. 154-163. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J. NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail | WWW

 • 2015

  SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z.; HRADIL, P. Modification of response spectra by probabilistic approach. In Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference. Wroclav, Polsko: 2015. s. 739-742. ISBN: 978-1-138-02681-0.
  Detail

  HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Analysis of roadside safety barrier using numerical model. In Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. Wroclav, Polsko: 2015. s. 29-32. ISBN: 978-1-138-02681-0.
  Detail

  KALA, J.; HRADIL, P.; BAJER, M. Reinforced concrete wall under shear load – Experimental and nonlinear simulation. International Journal of Mechanics, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 206-212. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; HRADIL, P. Analýza chování stěn z keramických tvárnic při cyklickém zatížení s užitím podrobného FEM modelu. In SVSFEM ANSYS 2015. Hustopeče, Česká republika: 2015. s. 77-86. ISBN: 978-80-905525-2-4.
  Detail

  KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P. Validation of the Response of Concrete Nonlinear Material Models Subjected to Dynamic Loading. In Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15). Energy, Environmental and Structural Engineering. Řím, Itálie: 2015. s. 182-185. ISBN: 978-1-61804-346- 7. ISSN: 2227-4359.
  Detail

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. The effect of Strain Rate on the Response of Nonlinear Material Models of Concrete. Proc. Of International conference on Applied System Innovation. Osaka, Japonsko: 2015. s. 211-211.
  Detail

  KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J. STUDIE ODEZVY NELINEÁRNÍCH MATERIÁLOVÝCH MODELŮ BETONU V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI DEFORMACE. In 23rd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2015. Hustopeče, Česká republika: 2015. s. 87-98. ISBN: 978-80-905525-2-4.
  Detail

  HRADIL, P.; KALA, J. Nonlinear Behaviour of the Concrete Specimen under Shear load. In Proceedings of 3rd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS 15). Dubai: 2015. s. 248-253. ISBN: 978-1-61804-275- 0.
  Detail

 • 2014

  HRADIL, P.; KALA, J. Analysis of the shear failure of a reinforced concrete wall. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2014. s. 124-129. ISBN: 978-1-138-02681-0. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2013

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Assess of the nuclear power plant structures residual life and earthquake resistance. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 284, č. 1, s. 1247-1250. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Response of Water Tower on Wind Induced Vibration Considering Interaction of Fluid and Structure. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 284, č. 1, s. 1269-1272. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

 • 2012

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Calculation of timber outlook tower with influence of behavior of steel- timber connection. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 165-168. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V. Numerical Analysis of Concrete crash barriers. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 2012, č. 70, s. 1039-1042. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže. Brno: 2012. s. 1-31.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Investigation of eigenvalue problem of water tower construction interacting with fluid. J VIBROENG, 2012, roč. 14, č. 3, s. 1151-1159. ISSN: 1392- 8716.
  Detail

  JURÁŠEK, L.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P. Analýza smykového porušení železobetonové stěny. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, Česká republika: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Dynamic action Induced by Walking pedestrian. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 2012, č. 70, s. 1035-1038. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

 • 2011

  ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje. International Journal EGRSE, 2011, roč. 18, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1803- 1447.
  Detail

  ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V. Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil- structure interaction. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. s. 91-94. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  NEVAŘIL, A.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M. SELECTED APPROACHES TO MATHEMATIC MODELING OF WIND INDUCED VIBRATIONS. In Engineering Mechanics 2011, Book of Full Texts. Svratka: Ins. of Thermomechanics, ASCR, Brno, 2011. s. 431-434. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Measures which can be used to predict, prevent and resolve the problems of liveliness in footbridges. In Engineering mechanics 2011. Svratka: 2011. s. 267-271. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. s. 87-90. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

 • 2010

  ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V. Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2010, roč. 10, č. 2, s. 173-182. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

 • 2009

  SALAJKA, V.; KALÁB, Z.; KALA, J.; HRADIL, P. Response of the residential building structure on load technical seismicity due to mining activities. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, roč. 38, č. 2, s. 218-226. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-17.
  Detail

  HRADIL, P.; KALÁB, Z.; KNEJZLÍK, J.; KOŘÍNEK, R.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Response of panel building to mining induced seismicity in Karvina area (Czech Republic). Acta Montanistica Slovaca, 2009, roč. 14, č. 2, s. 143-151. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, roč. 38, č. 2, s. 753-764. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

 • 2008

  SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P. Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů. 16. ANSYS. 1. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J. Analýza tlakových polí způsobených větrem. Brno: 2008. s. 1-21.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení. 2008.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Analýza seizmických odezev budov a konstrukcí. 2008. s. 1-15.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A.; SMUTNÝ, J. Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců. 2008. s. 1-15.
  Detail

 • 2007

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Response of a house structure to mining induced seismic event. In VSU 2007. Sofie, Bulharsko: 2007. s. 195-201. ISBN: 978-954-331-015- 9.
  Detail

  KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Comparative analysis of seismic responses of structures to mining induced seismic event. In OVA 07. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1616- 6.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Responses of structures to mining induced seismic event in the area near Karviná town. In OVA 07. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-1616- 6.
  Detail

  HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Influence of moving pedestrians on light bridge structures. In 15. ANSYS. Lednice, čeksá republika: 2007. s. 1-6.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; VOLÁK, O.; HRADIL, P. Vliv modelování kapaliny na dynamickou odezvu vodojemu. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2007. s. 199-202. ISBN: 978-80-227-2732- 7.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A. STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUMERICKOU ANALÝZOU. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-20.
  Detail

  KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Srovnávací výpočty seizmických odezev typických konstrukcí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1-12. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Odezva konstrukcí na účinky seizmicity indukované důlní činností v oblasti kolem Karviné. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  VYMLÁTIL, P.; HRADIL, P. URČOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SYSTEMATICKOU REDUKCÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ PEVNOSTI. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J. URČOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SYSTEMATICKOU REDUKCÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ PEVNOSTI. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-14.
  Detail

  MENŠÍK, M.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P. Implementace metody redukce parametrů smykové pevnosti v prostředí ANSYS. In 15. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2007. Lednice: 2007. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

 • 2006

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Seismic analysis of a penstock. In VSU 2006. Sofie, Bulharsko: 2006. s. 136-142. ISBN: 954-331-009- 2.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks. In OVA 06. Ostrava, ČR: 2006. s. 253-260. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  HRADIL, P. Analýza sklobetonových konstrukcí. In 14. ANSYS Users Meeting. Tábor, ČR: 2006. s. 1-4. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., HRADIL, P. Obloukový most Redmond, Oregon, USA. In 13. Betonářské dny 2006. Praha: ČBS Servis, s,r, i, 2006. s. 17-22. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, roč. 6, č. 2, s. 253-260. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V. Analýza sklobetonových konstrukcí. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V. Analysis of glass concrete structures. In Technical sheets 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  SALAJKA, V.; NEVAŘIL, A.; KALA, J.; HRADIL, P. Aerodynamické účinky větru na štíhlé mostovky. Výzkumné zprávy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-13.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; NEVAŘIL, A. Analýza sklobetonových konstrukcí. Výzkumné zprávy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-10.
  Detail

 • 2005

  HRADIL, P. Analýza seizmické odezvy mostní konstrukce. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2005. s. 263-264. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 171-174. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Study of enhancing earthquake resistance of the nuclear power plant structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 165-170. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie, Bulharsko: 2005. s. 164-169. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza seizmické odezvy vysoké panelové budovy. In 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník přednášek. Přerov: SVS FEM s.r. o, 2005. s. 6-12. ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Verification of the design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník Přednášek. Přerov: SVS FEM s.r. o, 2005. s. 13-18. ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie: 2005. s. 170-175. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Seismic response of a high residential building structure - a case study. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie: 2005. s. 176-181. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

 • 2004

  HRADIL, P., SALAJKA, V. Podrobná statická analýza keramické stropní konstrukce. In 12. ANSYS Users’ Meeting. Hrubá Skála: 2004. s. 210 ( s.)
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., SCHMID, P., VESELÝ, J. Návrh a posouzení únosnosti ocelových částí oboustranného železobetonového svodidla. In Experiment’ 04. Brno: 2004. s. 475 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2004. s. 77-81. ISBN: 80-227-2116- 6.
  Detail

  HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J. Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů. In Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále. Hrubá Skála: SVS FEM s.r.o., 2004. s. 51-57.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2004, roč. 13, č. 1, s. 269-278. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Certifikace unikátního stropního systému komdecke. In Experiment 04. Brno: 2004. s. 481 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A. M02 - Teorie namáhání prutů. M02 - Teorie namáhání prutů. Brno: 2004. s. 1-64.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2004. s. 77-81. ISBN: 80-227-2116- 6.
  Detail

 • 2003

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V., HRADIL, P. Nový typ kompozitního stropního systému. In Sborník příspěvků z konference Betonářské dny 2003. Pardubice: 2003. s. 12 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P. Statická zkouška a analýza zámku betonového svodidla. In Sborník přednášek 11. ANSYS&STAR-CD Users’ Meeting. Znojmo: 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-239-1598- 3.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P. The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 511-516. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P. Analýza předpjaté železobetonové konstrukce. In Proceeding of 2nd International Conference on New Trends in Static and Dynamic of Buildings. Bratislava: 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-227-1958- 7.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P. Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí. In Sborník z konference " Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno: Vysoké učení technické - Stavební fakulta, 2003. s. 217-222. ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

 • 2002

  HRADIL, P. Analýza železobetonové konstrukce technologického zařízení v chemickém provozu. In Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 2002. s. 86-90. ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Časová analýza účinků smršťování nadbetonávky na keramické nosníky hurdis. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 56 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HRADIL, P., PĚNČÍK, J. Analýza železobetonové konstrukce technologického zařízení v chemickém provozu. In 2002.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, P. Analýza masivních železobetonových konstrukcí. In 2002.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P. Contribution to the Clarifier Tank Design. In 2002.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠŤASTNÍK, S., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J. Ageing and Static Reliability of Concrete Structures under Temperature and Mechanical Loading. In 2002.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 32 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HRADIL, P., SCHMID, P., SALAJKA, V. Časová analýza smršťování nadbetonávky na keramické nosníky HURDIS. In 2002.
  Detail

 • 2001

  HRADIL, P., ZICH, M. Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni. In 2001.
  Detail

  HOBST, L., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In 2001.
  Detail

  ZICH, M., HRADIL, P. Diferenční smršťování segmentů mostu v Mikulášské ulici v Plzni. In 2001.
  Detail

  PĚNČÍK, J., HRADIL, P. Modifikace programového systému ANSYS. In 2001.
  Detail

  HRADIL, P., PĚNČÍK, J., SCHMID, P. Výpočet stolice technologického zařízení H2SO4. In 2001.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Modifikace programového systému ANSYS. In Sborník semináře Výpočty 2001 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, VAMET s.r.o., 2001. s. 85-96.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Možnost modifikace programového systému ANSYS. In Sborník přednášek 9. ANSYS Users Meeting Česká republika a Slovensko. Brno: SVS FEM s.r.o., 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  HRADIL, P.; ZICH, M. SRMŠŤOVÁNÍ SEGMENTU NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU NA ULICI MIKULÁŠŠSKÉ V PLZNI. In Betonářské dny 2001. Praha: Česká betonářská společnost, 2001. s. 347-353. ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  HRADIL, P., PĚNČÍK, J. Výpočet stolice technologického zařízení na výrobu H2SO4. In Výpočty 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. s. 27 ( s.)ISBN: 80-85918- 4.
  Detail

  HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M. Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures. In Structural analysis of historical constructions. 2001. s. 150-157. ISBN: 93-412-3354- 5.
  Detail

  HRADIL, P., ZICH, M. Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni. In Betonářské dny 2001. Pardubice: Česká betonářská společnost čssi, 2001. s. 347 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

 • 2000

  SALAJKA, V., HRADIL, P. Teplotní a mechanická napjatost betonových konstrukcí na primárním okruhu JE Dukovany. Příloha P8, P9.1, P9.2, P9.3, P9.4 a P9. 5. 2000.
  Detail

  HRADIL, P. Numerická analýza chování styku panelů a jejich srovnání s experimenty. In 2000.
  Detail

 • 1999

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni. In Sborník z XI. mezinárodní vědecké konference, sekce č. 7. Brno: FAST, VUT v Brně, 1999. s. 163 ( s.)ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; HRADIL, P.; SCHMID, P. Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni. In Sborník přednášek 7. ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., 1999. s. 1-6.
  Detail

 • 1998

  HRADIL, P., SALAJKA, V. Návrh nosné konstrukce kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kladrubech. In 1998.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.