Detail publikace

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. HRADIL, P.

Originální název

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

Český název

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů

Český abstrakt

V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů

Rok RIV

2005

Vydáno

01.09.2005

Nakladatel

Vysoká škola báňská

Místo

Ostrava

ISSN

1213-1962

Periodikum

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Ročník

2005

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

171

Strany do

174

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT45861,
 author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Petr {Hradil}",
 title="Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu",
 annote="V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů",
 address="Vysoká škola báňská",
 chapter="45861",
 institution="Vysoká škola báňská",
 journal="Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava",
 number="2",
 volume="2005",
 year="2005",
 month="september",
 pages="171--174",
 publisher="Vysoká škola báňská",
 type="journal article - other"
}