Detail publikace

Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení.

SALAJKA, V. HRADIL, P. KALA, J.

Originální název

Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení.

Český název

Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení.

Typ

různé

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dílčí výzkumná zpráva za rok 2008. Výpočtový model seizmického pohybu podloží byl odvozen od souboru reálných seizmolo-gických dat registrovaných v oblasti Karviná. Pro tvorbu spekter byl použit programový systém ANSYS. Při použití naměřených dat se projevily jevy mající negativní dopad na výsledná spektra. Jevy byly analyzovány a ukázán postup jak získat numericky správná spektra. Jsou analyzovány požadavky na budící funkci při tvorbě spekter. Generovaná podkladní spektra byla použita pro řešení a porovnána s výsledky řešení odezvy technologického objektu modelovaného MKP buzeného akcelerogramy. Ve vybraných uzlech ve volených výškových úrovních se generovala podlažní spektra zrychlení.

Český abstrakt

Dílčí výzkumná zpráva za rok 2008. Výpočtový model seizmického pohybu podloží byl odvozen od souboru reálných seizmolo-gických dat registrovaných v oblasti Karviná. Pro tvorbu spekter byl použit programový systém ANSYS. Při použití naměřených dat se projevily jevy mající negativní dopad na výsledná spektra. Jevy byly analyzovány a ukázán postup jak získat numericky správná spektra. Jsou analyzovány požadavky na budící funkci při tvorbě spekter. Generovaná podkladní spektra byla použita pro řešení a porovnána s výsledky řešení odezvy technologického objektu modelovaného MKP buzeného akcelerogramy. Ve vybraných uzlech ve volených výškových úrovních se generovala podlažní spektra zrychlení.

Klíčová slova

Accelerogram, ANSYS, mining induced seismic, residential building structure, spectra, subsoil

Vydáno

01.12.2008

Strany počet

30

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT68343,
  author="Vlastislav {Salajka} and Petr {Hradil} and Jiří {Kala}",
  title="Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení.",
  annote="Dílčí výzkumná zpráva za rok 2008. Výpočtový model seizmického pohybu podloží byl odvozen od souboru reálných seizmolo-gických dat registrovaných v oblasti Karviná. Pro tvorbu spekter byl použit programový systém ANSYS. Při použití naměřených dat se projevily jevy mající negativní dopad na výsledná spektra. Jevy byly analyzovány a ukázán postup jak získat numericky správná spektra. Jsou analyzovány požadavky na budící funkci při tvorbě spekter. Generovaná podkladní spektra byla použita pro řešení a porovnána s výsledky řešení odezvy technologického objektu modelovaného MKP buzeného akcelerogramy. Ve vybraných uzlech ve volených výškových úrovních se generovala podlažní spektra zrychlení.",
  chapter="68343",
  year="2008",
  month="december",
  type="miscellaneous"
}