Detail publikace

Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.

ČADA, Z. SALAJKA, V. HRADIL, P.

Originální název

Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.

Český název

Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá úpravou lineárních spekter odezvy seismického děje. Spektra odezvy jsou modifikována na základě pravděpodobnostního přístupu, neboť při deterministickém modelování dynamické odezvy stavebního objektu pomocí metody konečných prvků může dojít k nepřesnému vystižení vlastní frekvence kmitání vlivem nejasnosti vstupních parametrů. Spektra odezvy jsou upravována tak, aby s danou pravděpodobností nebyla překročena spektrální hodnota. Rozptyl vlastní frekvence je navázán na konkrétní stochastický model 13-ti podlažního panelového domu. Parametrizovaný dynamický výpočtový model objektu zahrnuje interakci s podložím, jehož statistické parametry byly získány na základě penetrační zkoušky

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá úpravou lineárních spekter odezvy seismického děje. Spektra odezvy jsou modifikována na základě pravděpodobnostního přístupu, neboť při deterministickém modelování dynamické odezvy stavebního objektu pomocí metody konečných prvků může dojít k nepřesnému vystižení vlastní frekvence kmitání vlivem nejasnosti vstupních parametrů. Spektra odezvy jsou upravována tak, aby s danou pravděpodobností nebyla překročena spektrální hodnota. Rozptyl vlastní frekvence je navázán na konkrétní stochastický model 13-ti podlažního panelového domu. Parametrizovaný dynamický výpočtový model objektu zahrnuje interakci s podložím, jehož statistické parametry byly získány na základě penetrační zkoušky

Klíčová slova

Seizmicita, dynamická odezva, spektra odezvy, pravděpodobnostní analýza, panelový dům, úprava spekter, ANSYS, optiSlang

Rok RIV

2011

Vydáno

19.07.2011

Místo

Praha

ISSN

1803-1447

Periodikum

International Journal EGRSE

Ročník

18

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@article{BUT89320,
  author="Zdeněk {Čada} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Hradil}",
  title="Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.",
  annote="Příspěvek se zabývá úpravou lineárních spekter odezvy seismického děje. Spektra odezvy jsou modifikována na základě pravděpodobnostního přístupu, neboť při deterministickém modelování dynamické odezvy stavebního objektu pomocí metody konečných prvků může dojít k nepřesnému vystižení vlastní frekvence kmitání vlivem nejasnosti vstupních parametrů. Spektra odezvy jsou upravována tak, aby s danou pravděpodobností nebyla překročena spektrální hodnota. Rozptyl vlastní frekvence je navázán na konkrétní stochastický model 13-ti podlažního panelového domu. Parametrizovaný dynamický výpočtový model objektu zahrnuje interakci s podložím, jehož statistické parametry byly získány na základě penetrační zkoušky",
  chapter="89320",
  number="3",
  volume="18",
  year="2011",
  month="july",
  pages="1--12",
  type="journal article - other"
}