Detail publikace

NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU

SALAJKA, V. SMOLKA, M. KALA, J.

Originální název

NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU

Český název

NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován analýze chování zděných keramických stěn. Chování stěn bylo zjišťováno experimentálně na únosnost při statickém zatížení a na seizmickou odolnost. Souběžně byly provedeny numerické simulace experimentů pro získání doplňujících informací o chování zděných stěn z keramických bloků. Výsledky geometricky a materiálově nelineárních výpočtů byly porovnány s výsledky realizovaných zkoušek.

Český abstrakt

Příspěvek je věnován analýze chování zděných keramických stěn. Chování stěn bylo zjišťováno experimentálně na únosnost při statickém zatížení a na seizmickou odolnost. Souběžně byly provedeny numerické simulace experimentů pro získání doplňujících informací o chování zděných stěn z keramických bloků. Výsledky geometricky a materiálově nelineárních výpočtů byly porovnány s výsledky realizovaných zkoušek.

Klíčová slova

Keramické tvárnice, matematický model stěny, metoda konečných prvků, nelineární výpočty.

Vydáno

26.05.2016

Místo

Ostrava, Česká republika

ISBN

978-80-248-3917-2

Kniha

Modelování v mechanice 2016

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT126159,
  author="Vlastislav {Salajka} and Jaromír {Klouda} and Petr {Hradil}",
  title="NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU",
  annote="Příspěvek je věnován analýze chování zděných keramických stěn. Chování stěn bylo zjišťováno experimentálně na únosnost při statickém zatížení a na seizmickou odolnost. Souběžně byly provedeny numerické simulace experimentů pro získání doplňujících informací o chování zděných stěn z keramických bloků. Výsledky geometricky a materiálově nelineárních výpočtů byly porovnány s výsledky realizovaných zkoušek.",
  booktitle="Modelování v mechanice 2016",
  chapter="126159",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="may",
  pages="1--10",
  type="conference paper"
}